Generalforsamling 2016
Klubhuset danner rammen om mange forskellige arrangementer hen over året - med generalforsamling i marts.

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Langø Bådelaug


Søndag, den 20. marts 2016 kl. 10.00 i klubhuset

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen. Se i øvrigt Bådelaugets hjemmeside.


Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

5. Valg af revisor og revisorsuppleant.

6. Valg af udvalg

7. Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje og andre ydelser - Se Forslag til Takster for Langø Bådelaug 2016-17

8. Indkomne forslag.

9. Fremlæggelse af driftsbudget.

10. Eventuelt.


Vel mødt

Langø Bådelaugs bestyrelse

Generalforsamling


På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og udvalg, regnskab godkendes, medlemskontingent og  taksterfastaættes. Der er altid et stort fremmøde og god debat om nye tiltag.


Se vedtægterne

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2016