Klubhuset
Klubhuset er bygget af medlemmerne og danner en perfekt ramme om fællesskabet i klubben. I 2012 blev solvarmeanlægget suppleret med solceller.

Klubhuset


Klubhus er stedet, hvor medlemmerne kan mødes i det daglige og til årets mange aktiviteter.


Se oversigt over aktiviteter.

Information omkring leje af klubhuset


Det er muligt at leje klubhuset til at holde fester og arrangementer i perioden fra d. 15. september til d. 15. maj.


Dog kræves der minimum 2 års betalt kontingent for aktivt medlemskab eller betalt indskud og bådplads.


Udlejningen kan altid bero på en individuel vurdering foretaget af formanden. Pris: 1000 kr. derudover forbrugafregnet el samt evt.rengøring, som betales ved bestilling.


Det forventes at klubhuset afleveres i minimum samme stand som det modtages.

Der kan ikke forventes klargøring af klubhuset inden udlejning, herunder klargøring af fryse/køle kapacitet, oprydning i skabe mv.


Der er kapacitet til ca. 35 personer.Det må det forventes, at der kan komme medlemmer og gæstesejlere dagen før udlejningen, og man kan således ikke forvente at kunne have klubhuset fuldt og helt til rådighed dagen før.


Venlig Hilsen

Bestyrelsen

Klubhuset


Klubhuset blev bygget i 2008 af bådelaugets medlemmer, og det store, lyse klublokale med køkken danner rammen om bådelaugets festlige sammenkomster og øvrige aktiviteter. Det er også her medlemmerne mødes i det daglige.


Som medlem af Langø Bådelaug har man adgang til bruge klubhuset alle dage og aftener, hvis det ikke er optaget af møder eller lejet ud til medlemmer. Havnens gæstesejlere er velkomne til at bruge det på lige fod med medlemmerne.


Aktive medlemmer kan leje klubhuste efter to års medlemsskab til private fester.  I sejlsæsonen bliver det ikke lejet ud.


Se pris for at leje klublokalet i takstbladet


Grillpladser og have

Udenfor klublokalet er der mange muligheder for at finde en god sideplads med udsigt over havnen og mod Albuen og Langeland, bl.a. i haven.Der er opstillet et par grill, som kan flyttes alt efter vindretning.


Yderst på bro 4 er der også opstillet en grill, og her er der bord/bænkesæt..


En hyggelig snak en dejlig januardag i klubhuset.
Der er den flotteste udsigt fra opholdsarealerne foran klubhuset mod Albuen, Langeland, Tårs og selvfølgelig bådene i havnen.