Proviantbro
Her er i efteråret 2014 gravet ud til den ny proviantbro, hvor man også vil kunne bruge mastekranen fra.

Proviantbro


I 2014 er medlemmerne gået i gang med at anlægge en proviantbro, Den forventes færdig i løbet af 2015.Proviantbro og Kajakbro


I 2014 har bådelauget påbegyndt anlæg af en provianteringsbro ved siden af mastekranen og tæt på parkeringspladsen. Proviantbroen anlægges af de medlemmer, som har lyst til at være med, og den forventes færdig i løbet af 2015.

I forlængelse af proviantbroen er der også lavet en kajakbro med nedgang fra parkeringspladsen. 


Proviantbroen skal, som navnet siger, bruges til at lægge til ved og tage ting ombord eller fra borde, f.eks efter søsætning eller inden optagning, eller i forbindelse med ferietur. Eller til at tage brændstof ombord fra.


Provianteringsbroen er anlagt, så den også kan bruges sammen med mastekranen.


Provianteringsbroen skal friholdes, så den kun bruges til de opgaver, den er tiltænkt. 


Man kan højest ligge pved proviantbroen 1 dag Har man brug for længere skal det aftales med formanden tlf. 20 11 54 42


På vestsiden af slæbestedet står to trækvogne, som kan bruges til at transporte proviant fra parkeringsplads og ud til bådene.