Langø Lystbådehavn


Opdatering 10. maj: Åbning af klubhuset
Bådelaugets klubhus et nu åbnet, men med en begrænsning på 10 personer.
Der er sat håndsprit frem samt sprit til afrensning af overflader på 1 baderum og toilettet i klubhuset.
***************************************************************************************************************************


Vi får en del spørgsmål vedr. søsætning.

Her vil vi sammen med Foreningen af Lystbådehavne i Danmark hurtigst muligt komme
med en fælles tilkendegivelse.


LÆS OGSÅ DETTE: 

Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning og Corona
Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020.
Mange bådejere og havne henvender sig i øjeblikket og er interesserede i at vide, hvordan de skal forholde sig i forhold til bådklargøring og søsætning.
Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger.
Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
Bliv udendørs.
Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.
Vær opmærksom på, at havnekontorerne på Kommunale Havne kan være lukkede og at søsætning, der varetages af kommunalt havnepersonale måske ikke gennemføres pt.
Nogle foreningsdrevne havne har efter anvisning fra deres kommune udskudt søsætning til efter den 30. marts. Andre havne, der bruger private kranfirmaer – gennemfører bådisætning med skærpede sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på havnens hjemmeside om situationen.

Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) og Dansk Sejlunion


 

Langø Fiskerihavn:

250 kr for optagning/isætning af båd


Fra 12. december koster det 250,- kr. at få sin båd sat i eller taget op inde på fiskerihavnens kaj, Det gælder når man får taget sin båd op til lastbil med kran. Kontakt havnefogeden i fiskerihavnen inden søsætning/optagning.

Billeder fra en smuk sejltur hjem til Langø


Du kan se billeder fra en smuk sejltur fra Albuen og hjem til Langø. Billederne er lagt ud på Lollandfalsterlovestorm, så flere kan få øjnene op for vores smukke farvand og Langø Lystbådehavn.

De kan også ses i Billedgalleriet i albummet En meget smuk tur på vej hjem og med flotte skyer


Billeder fra Hornfiskekonkurrencen


Birte Baisner har indsendt billereder fra Hornfiskekonkurrencen.


Her kan du se billeder fra Hornfiskekonkurrencen

Fotos fra Fjorddage i Langø


Der var mange aktiviteter til fjorddagene. Du kan nu se en række fotos herfra. Vi mangler fotos fra aktiviteter i og omkring bådelaugets klubhus - send dem til webmaster, hvis du har nogle herfra.


Se fotos i billedgalleriet

Fotos af vores både på vandet


Vi har jo både for at sejle - men mange af os har få billeder af vores både på vandet. Hermed en opfordring til at tage kameraet med og fotografere de andres både på vandet. Billedet her har Karna Maj taget fra sin båd af Michaels og Susans båd på vej ud for sejl. Måske har du billeder liggende, du har taget af andres både her i sommer. Du kan se fotos af flere både i mappen Både på vandet


Send fotos af både på vandet til webmaster, så bliver de lagt ind i mappen Både på vandet. Send dine to bedste billeder af hver båd.

 

Se nyeste referater fra bestyrelsesmøder


Du kan følge med i hvad bestyrelsen diskuterer og beslutter, hvis du læser bestyrelsesreferaterne


Referater fra 2020

Båd i Langø?


Overvejer du at blive bådejer og er ved at finde en bådplads, er du velkommen til at henvende dig til formanden og forhøre dig om mulighederne for at få en bådplads i Langø Lystbådehavn.


Det er attraktivt at ligge i Langø, og derfor er der lige nu kun få ledige pladser til mindre både.

Der er mulighed for at komme på venteliste til ledige pladser


Mere information om bådplads

Havnen ved indsejlingen til Nakskov Fjord

- med den vide udsigt og de gode faciliteter

Langø Bådelaug

Formand:  Michael Bo Andersen

Tillitsevej 22, 4983 Dannemare

Tlf. 20 11 54 42

baadelauget@outlook.dk