Travelift og mastekran
Med traveliften er det let og hurtigt at få en båd på land. Traveliftudvalget står for optagning.

Travelift og mastekran


Har man problemer med båden, er der mulighed for at få båden på land med vores travelift, og mastekranen kan efter aftale bruges.


Travelift og mastekran

Brug af travelift og mastekran


Havnen har egen travelift, og det gør de muligt for vore gæstesejlere at få deres båd på land i kortere eller længere tid, hvis der er problemer.


Optagning aftales med traveliftudvalget, og det koster 650 kr (2022).


Mastekranen kan man efter aftale få lov til at benytte ved at kontakte formanden 20115442. Dette koster kr. 100


Kontaktinfo til traveliftudvalgetVedr. din båd i Langø Bådelaug 

 

Når din båd står opmagasineret på land hos Langø Bådelaug, sker der ændringer i forhold til tidligere år. 

 

Vi kan derfor oplyse dig om, at bestyrelsen i Langø bådelaug på sit møde d. 5. maj 2022 har besluttet, at vi i nogle tilfælde ser os nødsaget til at flytte rundt på de både som er opmagasineret på land af hensyn til medlemmernes både på området samlet set, herunder også i forhold til parkeringsmulighederne på området.  

 

Vi skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at hvis vi ser os nødsaget til at flytte rundt på din båd som står opmagasineret på land, er dette på eget ansvar dvs. at ansvaret er dit som ejer af båden.  

 

Hvis du har spørgsmål eller andet i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte formanden for Langø Bådelaug Michael Andersen på tlf. nr. 2011 5442. 

 

 

Venlig hilsen