Vinteropbevaring af både
Vinter med både på land. (foto: Karna Maj)

Vinteropbevaring


Langø Bådelaug har et havneareal, hvor de optagne både kan henstå om vinteren.


Fælles dage med optagning/søsætning
Vinteropbevaring på land


Langø Bådelaug har et havneareal, hvor medlemmernes både kan stå om vinteren. Er der plads kan også både udefra tages op til vinteropbevaring efter aftale.


Der må kun stå både på sydsiden/græsset og ikke foran masteskuret eller på parkeringspladserne ud mod havnebasseinet.


Sejlbåde der står på land skal have afmonteret masten, mens de står på land om vinteren.


Det er kun aktive medlemmer med indskud, som kan have en båd stående på pladsen hele året mod betaling, og den kan maksimalt henstå i 3 år.


Se regler og takster for opbevaring på land i taktsbladet


En vinterdag på Langø Lystbådehavn.