Miljøhus
Miljøhuset ses længst til venstre. Forrest ses opslagstavlen for Langø Bådelaug.

Miljøhuset


Her kan medlemmer og gæstesejlere aflevere deres affald fra bådene. Både almindeligt affald, dog ikke olierester og ligende.Miljøhuset


Langø Bådelaug sætter pris på, at der er orden på tingene, også med hensyn til affaldet. Alle bedes derfor aflevere deres affald fra bådene i Miljøhuset i forhold til skiltningen. Der må kun afleveres affald fra bådene og livet ombord. Miljøhuset ligger øst for klubhuset og lidt tilbagetrukket.


Der er opstillet beholdere og containere til følgende affald:


Skibsaffald: Container til almindeligt affald fra vores både og klubhuset.


Flasker: glas og dåser kommes i specielle containere til dette - de er placeret ved indkørslen til miljøskuret


* Olieslam

* Spildolie

* Brugte oliefiltre

* olieklude

Modtager vi ikke længere, men ber medlemmerne om selv at bringe det på genbrugspladsen da det ikke koster noget at aflevere det der.BEMÆRK!!