Fra formand/havneadmin.

Nyt fra formand/havneadmin.

Her kan du læse nyt fra havnen.

Ny bro


Vi har formeldt fra den 1. april overtaget fiskerihavnens lille bro som er placeret inde hos os. Der skal snarest laves en reperation af broen så den er sikker at gå på. Henvendelse til Michael 20115442 hvis du har lyst til at delrage i reperationen. Der vil også blive sat nye numre på så det passer ind i vores system. Dem der ligger på broen vil blive medlemmer hos os og betale pladsleje hos os.


Michael

Der vanker bøde og fængelsstraf, hvis det afsløres at du bruger forældet biocidholdig bundmaling, fortæller Hempel.
 

Gamle bundmalinger gjort ulovlige – Miljøstyrelsen truer med bøde og fængselsstraf


Har du bundmalinger stående på hylderne, bør du tjekke, om de overholder det nye BPR-regulativ. Lever malingen ikke op til EU-kravene, kan det få konsekvenser, forklarer Hempels marketingdirektør Thomas Olsen til minbaad.dk.

Af Sara Sulkjær | 22-03-2019 08:47


Da rådhusklokkerne slog tolv den 31. december, var det ikke kun 2018, der forsvandt med nytårsraketterne i den mørke nat. Også en del af de førhen anvendte bundmalinger blev fortid.


Fra årsskiftet trådte det såkaldte BPR-regulativ nemlig i kraft for sejlerne. Regler fremført af EU, der har til formål at mindske biocidindholdet i malingerne for derigennem at beskytte de europæiske farvande.


Kontrol på vej

Mens det frem til den 30. juni 2018 var lovligt at sælge den gamle, biocidholdige maling i butikker, og sejlere frem til 2019 med god samvittighed kunne smøre malingen på båden, er det fra årsskiftet endegyldigt gjort ulovligt at sælge og bundmale med de gamle produkter.

Bøder og fængselsstraf på op til to år kan blive konsekvensen, hvis det dokumenteres, at en sejler har påsmurt den gamle maling i 2019 – er malingen påført inden årsskiftet, og dermed inden de nye regler trådte i kraft for sejlerne, er det derimod intet problem:


- Vi ved, at der i hvert fald kommer kontroller i butikkerne, det sørger EU for, fortæller marketingdirektør i Hempel, Thomas Olsen, til Minbaad.dk.


Ikke kun på butikshylderne må malerbøtterne fjernes. Også i hjemmet er det ulovligt at opbevare den gamle bundmaling, der i stedet skal afleveres korrekt, eksempelvis på genbrugsstationer.


Malinger venter på godkendelse

Selvom EU-lovgivningen har været længe undervejs, venter producenterne fortsat på den officielle godkendelse af malingerne under det nye BPR-regulativ.


Det har de gjort siden 2017, hvor malingproducenterne indsendte ansøgninger over deres produkter.

Først om to-tre år forventes godkendelserne at være i hus, og indtil da kan sejlerne lovligt købe produkterne i såvel udstyrsforretninger som på nettet:


- Er du i tvivl om noget, så spørg i butikken eller tjek producenternes hjemmesider, lyder den klare opfordring fra Olsen.

Ingen forringelse


Femten år er det siden, biocid-projektet blev sat i søen i EU. For fem-syv år siden tog planerne fart, og flere af de førende producenter satte gang i udviklingen af nye, fremtidssikrede produkter.


Derfor skal sejlerne ikke frygte at møde en skov af alger og rurer, når båden hives op til efteråret:


- Det er heldigvis ikke kun biocidindholdet, der afgør, hvorvidt en maling er god eller ej. Binderne er lige så vigtige, og der kan hentes så meget i denne teknologi, at malingerne faktisk i nogle tilfælde er forbedret, understreger Thomas Olsen.


Læs mere om de nye regler og deres konsekvenser hos Miljøstyrelsen.


Kan ses på vores hjemmeside

https://mst.dk/kemi/kemikalier/regulering-og-regler/faktaark-om-kemikaliereglerne/bundmaling/SEJLERENS

Vi er nu reprensenteret i bladet SEJLERENS

Som beskriver en masse af de danske havne

og som også kommer på Tysk

Vi håber på t det vil give os en del flere gæstesejlere på sigt

Der vil være blade i klubhuset til vores gæstesejlere også 

Forventet udgivelse bliver midt i maj måned

Kranen har været på besøg.