Fra medlemmerne
Højvande i havnen. Oktober 2009

Nyheder


Her kan du finde de nyhedsbreve, som bestyrelsen har udsendt. Der er også mulighed for at havnefogeden og medlemmerne kan få lagt nyheder ud. Der vil også løbende komme mindre nyheder om havnen.

Nyt fra medlemmerne 2019


Her har du som medlem mulighed for at få optaget en nyhed. Det kan også være et fagligt indlæg om sejlads. Du kan også få et af dine egne billeder med, eller et link til en interessant hjemmeside.


Se hvordan du indsender en nyhed


Ingen nyheder endnu


dato

Nyhedsoverskrift


Nyhedstekst, evt. link, evt. billede.