Takstblad

Langø Bådelaug


I takstbladet kan du se hvilke takster der er vedtaget på generalforsamlingen for brug af havnens bådepladser, vinterpladser, travelift, gæstepladser m.m.  


Se mere om medlemsskab

Takstblad for Langø Bådelaug


Takstbladet er vedtaget på generalforsamlingen i Langø Bådelaug i foråret 2023. Den er gældende for 2023.


Se takstbladet herunder...

Forrest bro 2 i baggrunden bro 1

Takster i Langø bådelaug 20232

Tekst

Aktiv medlem med indskud

Aktivt medlem

Passive medlemmer + øvrige

Pæleplads pr. år

Bro 1 plads 1 - 12

Kr. 2500 - Kr. 600

Aftales med Formand/havnefoged

Aftales med Formand/havnefoged

Pæleplads 1.5. til 30.9.

Bro 2 plads 13 - 39

Kr.1850,- Kr.400,-

Aftales med Formand/havnefoged

Aftales med Formand/havnefoged

Pæleplads 1.5. til 30.9.

Bro 3 plads 41 - 68

Kr.1300,- Kr.300,-

Aftales med Formand/havnefoged

Aftales med Formand/havnefoged

Pæleplads 1.5. til 30.9.

Bro 4 plads 69 - 82

Kr.1300,- Kr.300,-

Aftales med Formand/havnefoged

Aftales med Formand/havnefoged

Pæleplads 1.5. til 30.9.

Bro 5 plads 83 - 99

Kr.2500,- Kr.600,-

Aftales med Formand/havnefoged

Aftales med Formand/havnefoged

Pæleplads 1.5. til 30.9.

Bro 5,1 plads 100 - 106 + Plads 12,1

Kr.3500,- Kr.700,-

Aftales med Formand/havnefoged

Aftales med Formand/havnefoged

Vinterplads ved bro 

1.10. til 30.4. 

Inkluderet i pladsleje

½ pladsleje

Skal være aktivt medlem

Vinterplads på land 

1.10. til 30.4. 

Inkluderet i pladsleje

Kr. 800,-

En uge gratis 105/510 kr.

Båd på land max 3 år

½ pladsleje

Ingen opbevaring

Ingen opbevaring

Båd 2 med et indskud

Kun på bro 2,3 eller 4

Kun aktive med indskud

Kun aktive med indskud

Båd 3 med et indskud 

Anvises for et år af gangen 

Kun på bro 2,3 eller 4

Kun aktive med indskud

Kun aktive med indskud

Slæbejolle på land der bruges. Ellers kun 3 år

Inkluderet i pladsleje

Kr. 150,-

Kr. 375,-

Søsætning/optagning fastsatte dage

Kr.250,-

Kr.250,-

Kr.550,-

Øvrige dage efter aftale

Kr.450,-

Kr.450,-

Kr.650,-

Flytning af båd på land u/aftale

Kr.500,-

Kr.500,-

Kr.1100,-

Slæbested årskort fra betalingsdag

Inkluderet i pladsleje

Kr.160,-

Slæbested for 1 dag

Inkluderet i pladsleje

Kr.75,-

Kano og kajak udlån

Inkluderet i pladsleje

Gratis

Kr.100,-

Udlejning af cykler

Kun gæstesejlere

Kun gæstesejlere

Kun gæstesejlere

Leje af klubhus.  Udlejes kun i tiden 

15.9 til 15.5.  

1000 kr.+ forbrug af el samt evt. rengøring

1000 kr. + forbrug af el samt evt. rengøring

Kun Aktive medlemmer

med mindst 2 års medlemsskab

Leje af klublokale til mindre arrangementer klubber/foreninger

Efter aftale med formand

Efter aftale med formand

Efter aftale med Formand  

Kr. 100 pr. gang 

Kontingent fra 1.1. til 31.12.

Kr.250,-

Kr.250,-

Kr.75,-

Frihavns mærkat FH 2023

Kun med betalt bådeplads

Kr.50,-

Venteliste bådeplads: 

Aftales med formand. 

Kun aktive medlemmer. Kr.500,-


Indskud bådeplads.

3125 kr. incl. moms

Gæsteanløb pr. døgn op til 9 m.

4 døgn gratis

Kr.140,-

Gæsteanløb pr. døgn 9 op til 12 m.

4 døgn gratis

Kr.170,-

Gæsteanløb pr. døgn 12 op til 15 m

4 døgn gratis

Kr.200,-

Gæsteanløb pr. døgn over 15 m 

4 døgn gratis 

Efter skøn

Frihavnssejlere FH pr. døgn

Kr.75,-

Autocampere

Kr.135,-