Broer og bådpladser


Broer og bådpladser


Havnen er anlagt med 5 bådebroer og der er plads til ca. 105 både. Havnen er for få år siden oprensett til 2,4  m dybde.


Se priser for bådpladser og indskud


Bro 4

Broer og bådpladser


Langø Lystbådehavn er anlagt med 5 broer, hvor der er plads til ca. 105 både af varierende


størrelse. Pladser med grønne skilte kan anvendes af gæstesejlere, desforuden kan yderste

del af bro 4 også anvendes af gæstesejlere (fortrinsvis større både). Vi opfordrer til at man

ikke benytter større plads end nødvendigt af hensyn til de større både da de jo ikke kan

anvende de mindre pladser.


Adgang til bro 1, 2, 3, og 4 sker fra Fiskerihavnens vestre mole.


Der er strøm på  broerne 1,2,3 og 5 og vand på bro 1, 2 og 5.


Havnen er for få år siden oprenset til en dybde på 2,4 m.


Hvis man ønsker at få en bådeplads i Langø Lystbådehavn, skal man være aktivt medlem af Langø Bådelaug og betale det fastsatte indskud. Det er muligt at få bådplads til to både med et indskud, men båd nr. 2 kan kun placeres ved bro 2 eller 3.


Det er formanden, der anviser bådepladser. Er der ikke ledige pladser, kan man blive optaget på venteliste.


Se kontaktinfo til formanden her.


Bro 2