Travelift
Traveliften kan løfte op til 8 t.

Travelift


Bådelaugets medlemmer kan meget billigt få taget både op og sat både i på de fælles optagedage, hvor alle hjælpes ad. Også ikke-medlemmer kan få taget en båd op mod betaling.


Se priser for brug af travelift

Travelift


Bådelaugets travelift gør det let og billigt for medlemmerne at få sat båden i vandet om foråret og  få den op igen om efteråret, når man deltager i en af de fælles optagedage, som er ca. hver 14.dag forår og efterår. Traveliften kan løfte 8 t.


Se billedserie af en bådoptagning med traveliften


Man kan også uden for de  fælles optagninger få taget sin båd op efter aftale med traveliftudvalget.


Ikke-medlemmer har også mulighed for at få sat båd i vandet eller få den taget op, f.eks.  i forbindelse med reparation eller bundmaling. Det aftales med traveliftudvalget.


Traveliftudvalget består af en række frivillige medlemmer af Langø Bådelaug.


Optagningen sker uden ansvar for Langø Bådelaug, og båden skal være ansvarsforsikret.


Se priser for optagning/søsætning


Kontaktinfo for traveliftudvalget


Fællesdage for optagning af medlemmers både

Se skema nederst på siden - kommer snarest


Datoer for optagning 2018 og søsætning 2019 se nedenfor