Mastekran
Mastekranen see bag bed traveliften.

Mastekran


Bådelaugets medlemmer har mulighed for at benytte en meget velfungerende mastekran, som kan løfte op til 250 kg. Andre kan mod aftale få tilladelse til at bruge kranen.


Kontakt omkring brug af mastekran

Mastekran


Bådelaugets medlemmer kan gratis bruge mastekranen til håndtering af master og motorer.

Ikke-medlemmer kan efter aftale med formanden få adgang til at bruge mastekranen.


Mastekranen kan løfte op til 250 kg. Der er i efteråret 2014 opsat ny.
Det er vigtigt, at krogen ikke køres helt i top efter brug!


Al brug af mastekranen er på eget ansvar, og båden skal være ansvarsforsikret.