Arrangementer
Sankthansaften fejres i klubhuset med spisning og bål. Mange lokale kommer og er med til at tænde bålet, høre båltalen og synge midsommervisen.

Medlemsarrangementer


Langø Bådelaug er ikke kun et arbejdsfællesskab omkring havnen. Medlemmerne mødes i mere festligt lag mange gange i løbet af året.


* Først i maj er der standerhejsning med kaffe og kage.

* Der er hornfiskefestival, hvor der er præmier til dem, der har fanget de største fisk.

* Fællestur for bådelauget.

* Først i september deltager vi i Fjorddage.

* Sidst i oktober er der standerstrygning med fællesspisning bagefter.

* Der afholdes julefroskost

* Året sluttes med nytårskur nytårsaftensdag om formiddagen.


Medlemmerne er meget velkomne til at foreslå og stå for nye medlemsaktiviteter. Aftal det med bestyrelsen.


Se oversigt over aktiviteter på havnenAktivitetesudvalget

Aktivitetsudvalget vælges på generalforsamlingen, og medlemmerne i udvalget er drivkraften i at få de mange arrangementer til at lykkes. Derfor kommer der ofte en opfordring til at hjælpe aktivitetsudvalget med de enkelte arrangementer. Vil du gerne hjæpe til, så kontakt aktivivtetsudvalget.


Se aktivitetsudvalgets medlemmer