Generalforsamling 2016

Indkaldelse til Ordinær generalforsamling i Langø Bådelaug:

Søndag, den 20. marts 2016 kl. 10.00

 i klubhuset

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Se i øvrigt Bådelaugets hjemmeside.

         

 Dagsorden

 

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  5. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  6. Valg af udvalg
  7. Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje og andre ydelser

          (Se medsendte: Forslag til Takster for Langø Bådelaug 2016-17)

  1. Indkomne forslag.
  2. Fremlæggelse af driftsbudget.

 

Vel mødt

Langø Bådelaugs bestyrelse

 

Følgendes valgperiode er udløbet

 

Besyrelsesmedlem:            Jan Sørensen                                             modtager genvalg/gerne afløses

                                                      Boye Zachariassen                                   modtager genvalg


Bestyrelsessuppleant:        Leif Svendsen                                           modtager ikke genval                 

 

Revisor:                                     Allan Svendsen.                                        modtager genvalg.

 

Revisorsuppleant:                Boye Zachariassen.                                  modtager genvalg

 

 

Udvalg

 

Aktivitetsudvalg: 

                                                     Freddy Rasmussen                                   modtager ikke genvalg              

                                                     Bernd Arning (Kalle)                               modtager genvalg

                                                     Jette Christoffersen                                  modtager ikke genvalg              

 

 

Traveliftudvalg:                

                                                     Helge Samuelsen                                      modtager genvalg

                                                     Freddy Rasmussen                                   modtager ikke genvalg

                                                     Hans Jørgen Kleister                                modtager genvalg

                                                     Philip Pedersen                                         modtager genvalg

                                                     Carsten Monsson                                                  modtager genvalg

 

                                           

Web-master:                 Karna Maj.                                               modtager genvalg

 

 

                                           

Miljøudvalg:                  Dichow Lund             

                                                       Michael Andersen             

                                                       Kurt Zachariassen                                    Alle modtager genvalg

                                           

 

Broformænd

 

Bro 1                                           Jørgen Reinholt                                                              modtager genvalg

Bro 2                                          Heinrich Pohl                                                                 modtager genvalg

Bro 3                                          Preben Hansen                                                               andre må gerne overtage

Bro 4                                          Jan Sørensen                                                                  modtager genvalg

 

 

Efter generalforsamlingen vil der kl. 12.00 blive serveret et lettere traktement til den sædvanlige lave pris:

85 kr. -  pr. person

 

Bindende tilmelding: Senest tirsdag, den 15. marts 2016 til:


Jens Lund på 5494 8768. E-mail: jenslund@live.dk

 

I lighed med tidligere år er ægtefæller/familie velkommen til at deltage i spisningen.


Se Indkomne forslag

Se de nye takster:

Se referat af generalforsamlingen