Generalforsamling 2018

Generalforsamling


På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og udvalg, regnskab godkendes, medlemskontingent og  taksterfastaættes. Der er altid et stort fremmøde og god debat om nye tiltag.


Se vedtægterne

Formandens berretning 2018


Velkommen til generalforsamling 2018


Som 1. punkt i formandens beretning plejer vi at mindes de afdøde, men for 2. år i træk har vi ikke haft nogle medlemmer som Har forladt os ad den vej.


Desværre mistede vi fra starten af sæsonen så vores havnefoged, så bestyrelsen blev hurtigt enige om at bruge kuvertbetalings, samt GoMarina i stedet. Dette var jeg dog ikke ret imponeret af da jeg forventede en del manglende betalinger, dette måtte jeg dog tage i mig igen som I senere vil se når regnskabet bliver fremlagt.


Der har dog været en enkelt vi lige måtte have fat i pga. manglende betaling, Da vedkommende mente man sagtens kunne ligge en uges tid og så betale et eller andet beløb som man selv mente var passende. Det ku man så ikke.


Et andet tiltag var at der blev vedtaget at der skulle målere til alle der skulle bruge strøm i bådene, dette medførte ikke alene en besparelse på ca. 4000kWh men også at de mange ledninger på broerne forsvandt. Så det syntes jeg faktisk at det var en succes og der er ikke nogen der kan pege fingre ad nogen, som der havde været igennem mange år.


Ja, så har vi jo også vores føljeton, der hedder Grøn ordning, som vi ansøgte om penge i april 2017 hvor vi ansøgte om en masse penge nærmere betegnet 778.000 til nye grill pladser og legeplads og nogle udendørs træningsapparater, men i kommunen og Grøn ordning rider man ikke samme dag som man sadler.


Som jeg kunne sige ved sidste generalforsamling at der var startet et samarbejde omkring pålidelighedssejlads kan jeg nu berette at der ikke længere er noget samarbejde omkring dette men man vil stadig gerne afholde pålidelighedssejlads men der mangler nogle til at stå for hele herligheden hvad arrangementet angår, fiskerne sørger stadig for alt omkring sejladsen. Så hvis der er nogle der kunne tænke sig at gå og rode lidt med det i løbet af sommeren, har Ole fra bylauget hele køreplanen og giver også gerne en masse information omkring dette.


Den 19. og 20. april afholdt vi som noget nyt arbejdsdag om aftenen i stedet for en dag i weekenden, dette var dog med moderat succes men tordenskjolds soldater  mødte vanen tro op. Der blev klargjort til sæsonen med div. slanger, borde osv. der blev rykket noget rundt på nogle sten og det blev til en gangsti fra bro 4 og op til klubhuset med sten så man ikke slæber grus med ud på bådene - - - det viste sig dog at stenene var lige store nok at gå i og der samlede sig en masse vand i stedet, men der var ikke grus på skoene, de var bare våde i stedet.


23. april blev sæsonen skudt i gang for alvor da standeren røg til tops med sædvanen tro at der var kaffe og kage i klubhuset, hvor vi også  sang Langø sangen da det stod ned i stænger og blæste en ½ pelikan.


16. maj blev der afholdt Sejlsikkert arrangement hvor Sejl sikkert instruktør Brian Bennetsen fra Gedser redningsstation var og fortælle om sikker færden ved og på vandet, redningsveste og andet redningsmateriel . samtidig udstillede Karen fra TP Marine div. redningsveste og sejler tøj. Til sidst var der så demonstration af nyeste Garmin udstyr, og om hvor svært det efterhånden er at undgå at få en fisk på krogen, for med alt det elektroniske udstyr kan man jo nærmest fire krogen direkte ned i gabet på fisken så alt er kræves er bare at fisken gider lukker munden, så er der bid.


21 maj.  Hornfiskekonkurrence. Der var så åbenbart ikke rigtig nogen der havde været til demonstration af Garmin udstyr, eller også gjorde de i hvert fald ikke brug af det, for der var ikke overvældende mange hornfisk der blev fanget, faktisk kun ganske få. Så tog det jo heller ikke så lang tid at dele præmier ud.


3.og 4. juni  Så var det igen tid til at tage over det åbne vand for at mødes i Spodsbjerg til årets fælles tur der sædvanen tro jo bød på diverse udfordringer som Majbritt og Jan havde kunne komme i tanke om. Derudover eller nærmere først og fremmest var der en masse hyggeligt samvær som jo er det primære formål med hele arrangementet, så endnu en gang kan jeg kun opfordre -  kom endelig med til næste fællestur, man må meget gerne komme med for første gang, det er ikke et krav at man har været med før - bare kom.


23 juni. Sankt hans. det er ikke til at komme uden om. Aktivitetsudvalget havde arrangeret et dejligt måltid mad og båltalen blev holdt af Martin Egerup, og så var 2 halvleg af 2017 ligesom i gang men der var da stadig sommeren at se frem til. Denne dag får vi også besked fra kommunen at vi er blevet godkendt til at modtage tilskud fra Grøn ordning, dog ikke de knap 800.000kr. vi havde søgt om men kr. 207.000,- Der skal så laves et nyt revideret budget ændring af hele projektet, hvor træningsstativer fjernes helt og der reduceres i legepladsen, skal så sendes til kommunen som så godkender det og sender det til  Energinet for ny gennemgang og godkendelse.


5 august var der planlagt fladfisk konkurrence men dette måtte dog udsættes pga. vejret så det blev ændret til 19 august  hvor konkurrence så helt blev aflyst pga. vejret. og allerede her fornemmer man lidt hvordan den sommer var spændt af. For hvis man i 2016 havde sagt at sommeren kan vist ikke blive meget værre en dette så måtte man sande at det kunne den. Men en rigtig god ide med en sådan fladfiskekonkurrence, så må vi jo satse på at den bliver til noget i år.


3. september, fjorddage som det er sket de sidste mange år ja faktisk i 19 år og som man derudaf kan konkludere, er det så i år at fjordagene skal fejre deres 20års jubilæum.  Der var det sædvanlige opløb til gudstjeneste  og gratis sildespisning samt hyggelig musik i klubhuset hvor der blev serveret stegte ål, ribbensandwich og pandekager, af den allerbedste slags, og når man laver noget af det bedste, så medfører det som regel at alt bliver udsolgt, hvilket også var tilfældet. Endnu en gang SUPER arrangement i bådelauget.


21 oktober Arbejdsdag. her blev der så pakket væk for sæsonen 2017 hvor det nu kan konstateres at vejret det kunne blive ringere end i 2016. På denne dag blev der så lavet pladser til de længe omtalte autocampere, så vi er klar til sæsonen 2018 hvor vi så kan  have 3 autocampere overnattende. samtidigt blev der gravet af for 3. gang ved gangstien til bro 4 for at lægge dræn i, for at undgå de våde sko, det er blevet meget bedre selvom det krævede lidt øvelse, eneste problem er at det ikke er til at cykle i men det er heller ikke meningen.


29 oktober, standerstrygning, der er jo ikke så meget at sige om det, ned med standeren, en sang fra Langø og ind til kaffe og kage. Sæson afsluttet.


31 okt. Grøn ordning ønsker mere fyldestgørende budget, efter noget skriveri kom vi frem til at de havde fået det, man havde bare ikke set efter i bunken af papirene.

Der er i efteråret blevet indhentet priser på materialer til bro 2 som står til en kraftig restaurering. Det ville være perfekt hvis bro 2 kunne laves magen til bro 1 men dette kræver at der kommer nogle frivillige til at Lave den. Jørgen og Jan som jo har bygget bro 1, vil gerne bistå med vejledning. Kommer der ikke frivillige til at restaurere den, vil den kun blive repareret. da det vil blive for omkostningsfuldt at have håndværkere på til at lave det.


2. december blev der afholdt julefrokost her i klubhuset med masser af julemad og fornøjeligt samvær af medlemmerne alt i alt en hyggelig aften.


14 december, Energinet ønsker uddybende beskrivelse af projektet, Amy får til opgave at skrive det samme som vi har skrevet en gang, bare på uforståeligt kantalisprog. Dette klarede Amy til UG skulle det senere vise sig.


31. december året afsluttes med nytårskur og lidt godt at spise mens vi får ønsket hinanden godt nytår.


Januar. De gamle borde og stole skiftes ud til nye og mere anvendelige runde borde og stablestole, hvilket bla. medfører at der ikke skal slæbes borde og bukke fra masteskuret så snart der er et arrangement i klubhuset. og har også givet et helt andet og hyggeligere udseende i klubhuset.


Til sidst med udgangen af februar kom der så besked fra kommunen vedrørende Grøn ordning, at  vi var blevet bevilliget 204.906 kroner ex. moms, Dette projekt med helt nye Grillpladser der hvor de eksisterende er og en ny legeplade vil blive sat i gang i løbet af sommeren, hvis vi ellers får en sommer, ellers må vi jo gang alligevel.


Hermed afslutning på formandens beretning, med tak for den gamle sæson.


Generalforsamling i Langø Bådelaug

Søndag den 18. marts 2018Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og henviste til den udsendte dagsorden.

Der var mødt 28 medlemmer op, 26 aktive og 2 passive medlemmer.


Dagsorden:

1.valg af dirigent:

Jens Bertelsen blev valgt som dirigent. Jens bød velkommen og takkede for valget. Jens foreslog Kalle og Anette som evt. stemmetællere. Derudover bød han på en øl/vand til generalforsamlingen.


2.Formandens beretning:

Som punkt 1 i formandens beretning plejer vi at mindes de evt. afdøde inden for det sidste år. For 2. år i træk har vi ikke haft nogle medlemmer som har forladt os ad den vej.

Desværre mistede vi fra starten af sæsonen vores havnefoged, så bestyrelsen blev hurtig enige om at bruge kuvertbetaling, samt GoMarina i stedet. Dette var jeg dog ikke ret imponeret af, da jeg forventede en del manglende betalinger. Dette måtte jeg dog tage i mig igen, som I senere vil se når regnskabet bliver fremlagt.

Der har dog været en enkelt vi lige måtte have fat i p.g.a. manglende betaling. Vedkommende mente man sagtens kunne ligge en uges tid og så betale et eller andet beløb, som man selv mente var passende, man sådan fungerer det jo ikke.

Et andet tiltag var, at der ved sidste års generalforsamling blev vedtaget, at der skulle målere til alle der skulle bruge strøm i bådene, dette medførte ikke alene en besparelse på ca. 4000 kWh, men også at de mange ledninger på broerne forsvandt. Så det syntes jeg faktisk, at det var en succes, og der er ikke nogen der kan pege fingre ad nogen, som der havde været igennem mange år.

Ja, så har vi jo også vores føljeton, der hedder Grøn ordning. Den ansøgte vi penge til i april 2017. vi ansøgte om 778.000,- til nye grill pladser og legeplads, og nogle udendørs træningsapparater, men i kommunen og Grøn ordning rider man ikke samme dag som man sadler.

Som jeg kunne sige ved sidste generalforsamling, var der startet et samarbejde omkring pålidelighedssejlads, og der kan jeg nu berette, at der ikke længere er noget samarbejde omkring dette. Man vil stadig gerne afholde pålidelighedssejlads, men der mangler nogle til at stå for hele herligheden hvad arrangementet angår. Fiskerne sørger stadig for alt omkring sejladsen, dommerbåde o.s.v. Så hvis der er nogle der kunne tænke sig at gå og rode lidt med det i løbet af sommeren, har Ole fra Bylauget hele køreplanen, og giver også gerne en masse information omkring dette.

Den 19. og 20. april afholdt vi som noget nyt, arbejdsdag om aftenen i stedet for en dag i weekenden. Dette var dog med moderat succes, men tordenskjoldssoldater mødte vanen tro op. Der blev klargjort til sæsonen med div. slanger, borde o.s.v. der blev rykket noget rundt på nogle sten og det blev til en gangsti fra bro 4 og op til klubhuset, med sten så man ikke slæber grus med ud på bådene. Det viste sig dog, at stenene var lige store nok til at gå i, og der samlede sig en masse vand i stedet, men der var ikke grus på skoene, de var bare våde i stedet.

23. april blev sæsonen skudt i gang for alvor, da standeren røg til tops med sædvanen tro, kaffe og kage i klubhuset og hvor vi også sang Langø sangen. Det stod ned i stænger og det blæste en halv pelikan.

16. maj blev der afholdt Sejlsikkert arrangement, hvor Sejlsikkert instruktør Brian Bennetsen fra Gedser redningsstation var og fortælle om sikker færden ved og på vandet, regningsveste og andet redningsmateriale. Samtidig udstillede Karen fra TP Marine div. redningsveste og sejlertøj. Til sidst var der så demonstration af nyeste Garmin udstyr, og om hvor svært det efterhånden er, at undgå at få en fisk på krogen, for med alt det elektroniske udstyr kan man jo nærmest fire krogen direkte ned i gabet på fisken, så alt der kræves er bare, at fisken gider lukke munden, så er der bid.

21. maj var der hornfiskekonkurrence. Der var så åbenbart ikke rigtig nogen der havde været til demonstration af Garmin udstyr, eller også gjorde de i hvert fald ikke brug af det, for der var ikke overvældende mange hornfisk der blev fanget, faktisk kun ganske få. Så tog det jo heller ikke så lang tid at dele præmier ud.

3. og 4. juni. Så var der igen tid til at tage over det åbne vand for at mødes i Spodsbjerg til årets fælles tur, der sædvanen tro jo bød på diverse udfordringer, som Majbritt og Jan havde kunnet komme i tanke om. Derudover, eller nærmere først og fremmest, var der en masse hyggeligt samvær, som jo er det primære formål med hele arrangementet, så endnu engang kan jeg kun opfordre – kom endelig med til næste fællestur. Man må meget gerne komme med for første gang, det er ikke et krav at man har været med før, bare kom.

23. juni Sankt Hans, det er ikke til at komme udenom. Aktivitetsudvalget havde arrangeret et dejligt måltid mad, og båltalen blev holdt af Martin Egerup. Så var 2 halvleg af 2017 ligesom i gang, men der var da stadig sommeren at se frem til. Denne dag får vi også besked fra kommunen, at vi er blevet godkendt til at modtage tilskud fra Grøn ordning, dog ikke de knap 800.000,- vi havde søgt om, men 207.000,-. Der skal så laves et nyt revideret budget og ændring af hele projektet, hvor træningsstativer fjernes helt, og der reduceres i legepladsen, skal så sendes til kommunen, som så godkender det og sender det til Energinet for ny gennemgang og godkendelse.

5. august var der planlagt fladfisk konkurrence. Den måtte dog udsættes pga. vejret og blev ændret til 19 august, hvor konkurrencen så helt blev aflyst pga. vejret. Allerede her fornemmer man lidt om hvordan den sommer var spændt af. For hvis man i 2016 havde sagt at sommeren kan vist ikke blive meget værre end dette, så måtte man sande, at det kunne den. Men en rigtig god ide med sådan en fladfiskekonkurrence, så må vi jo satse på at den bliver til noget i år.

3. september var der Fjorddage, som der er sket de sidste mange år, ja faktisk i 19 år, og som man derudaf kan konkludere, er det så i år, at Fjorddagene skal fejre deres 20 års jubilæum. Der var sædvanlige opløb til gudstjenesten og gratis sildespisning. Hyggelig musik i klubhuset, hvor der blev serveret stegte år, ribben sandwich og pandekager, af den bedste slags. Og når man laver noget af det bedste, så medfører det som regel at alt bliver udsolgt, hvilket også var tilfældet. Endnu engang, SUPER arrangement i Bådelauget.

21. oktober var der arbejdsdag. Her blev der så pakket væk for sæsonen 2017 og hvor det nu kunne konstateres, at vejret faktisk kunne blive ringere end i 2016. På denne dag blev der så lavet pladser til de længe omtale autocampere, så vi er klar til sæsonen 2018, hvor vi så kan have 3 autocampere overnattende. Samtidig blev der gravet af for 3. gang ved gangstien til bro 4, for at lægge dræn i, igen for at undgå de våde sko. Det er blevet meget bedre, selv om det krævede lidt øvelse. Eneste problem er at det ikke er til at cykle i, men det er heller ikke meningen.

29. oktober standerstrygning: Der er ikke så meget at sige om det, ned med standeren, en sang fra Langø og ind til kaffe og kage. Sæsonen slut.

31. oktober. Grøn ordning ønsker mere fyldestgørende budget, efter noget skriveri kom vi frem til, at de havde fået det, men havde bare ikke set efter i bunken af papirer.

Der er i efteråret blevet indhentet priser på materialer til bro 2, som står til en kraftig restaurering. Det ville være perfekt hvis bro 2 kunne laves magen til bro 1, men dette kræver at der kommer nogle frivillige til at lave den. Jørgen og Jan som jo har bygget bro 1, vil gerne bistå med vejledning. Kommer der ikke frivillige til at restaurere den, vil den kun blive repareret, da det vil blive for omkostningsfuldt at have håndværkere på, til at lave den.

2. december blev der afholdt julefrokost her i klubhuset, med masser af julemad og fornøjeligt samvær af medlemmerne, alt i alt en hyggelig aften.

14. december Energinet ønsker uddybende beskrivelse af projektet. Amy får til opgave at beskrive det samme som vi har skrevet en gang, bare på et uforståeligt akademisk sprog. Dette klarede Amy til UG skulle det vise sig.

31. december afsluttes året med nytårskur og lidt godt at spise, mens vi får ønsket hinanden godt nytår.

Januar 2018, De gamle borde og stole skiftes ud til nye og mere anvendelige runde borde og stabelstole, hvilket bl.a. medfører at der ikke skal slæbes borde og bukke fra masteskuret, så snart der er et arrangement i klubhuset, det har også givet et helt andet og hyggeligere udseende i klubhuset.

Til sidst med udgangen af februar, kom der så besked fra kommunen vedrørende Grøn ordning. Vi var blevet bevilliget 204.906,- kroner ex. moms. Dette projekt med helt nye grillpladser, der hvor de eksisterende er og en ny legeplads, vil blive sat i gang i løbet af sommeren, hvis vi ellers får en sommer, ellers må vi jo i gang alligevel.

Hermed afslutning på formandens beretning, med tak for den gamle sæson.


Formanden beretning blev godkendt3.Fremlæggelse af det reviderede regn skab:

Kassereren fremlagde regnskabet. Bådelauget går ud med et rigtig pænt overskud, lidt over 200.000,-

Travlift udvalget har gjort det rigtig godt, og har lavet et fint overskud.

Der er desværre sket en lille fejl i regnskabet på ca. 200 kr., kassereren har selv opdaget det, og undskylder for det.

Vi har endnu ikke fået regning på rengøringen af klubhuset, men den forventes, at komme på et tidspunkt, hvorfor vi har kalkuleret med udgift. Vi giver 500,- pr. gang. Om vinteren kommer de 1 gang om ugen og i sejler sæsonen 2 gange om ugen.


Regnskabet blev godkendt.4.valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter:

Kasserer: Jan Sørensengenvalgt

Bestyrelsesmedlem:Boye Zachariassengenvalgt

Bestyrelses suppleant:Poul Hansengenvalgt5.valg af revisor og revisor suppleanter:

Revisor:Jan Duegenvalgt

Revisor suppleant: Britt Walbumgenvalgt

Vi har fejlagtigt kun 1 revisor suppleant pt. og det fremgår af vores vedtægter, at vi skal have 2. Derfor foretages der valg af en yderligere revisor suppleant.

Revisor suppleant:  Jan Braisner6.valg af udvalg:


Aktivitetsudvalg: Poul Hansengenvalgt

Bernd Arning (Kalle)genvalgt

Anette Reinholdtgenvalgt


Traveliftudvalg:Helge Samuelsengenvalgt

Hans Jørgen Kleistergenvalgt

Philip Pedersengenvalgt

Carsten Monssongenvalgt


Webmaster:Karna Maj vil gerne afløses, men desværre var der ingen andre der ville overtage, så Karna blev genvalgt


Miljøudvalg: Jens Dichow Lundgenvalgt

Michael Andersengenvalgt

Kurt Zachariassengenvalgt


Broformænd:Der var forslag om ophør af valg af broformænd, idet disse ikke længere har en funktion i praksis. Forslaget blev vedtaget. 7.Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje og andre ydelser

(se takstbladet for Langø Bådelaud 2018-19)


Det blev oplyst, at der er en fejl i takstbladet under frihavnssejlere, der skal stå 25 kr. og 10 for strøm på døgn.

Dette er på baggrund et brev modtaget af Langø Bådelaug fra Frihavnsordningen, hvor der oplyses omkring de nye regler for at være i frihavnsordningen. Dette betyder, at man ikke må tage mere end 25,- kr. pr. døgn, og hvis dette ikke overholdes må vi trække os ud af ordningen frivilligt, alternativet vil være, at vi bliver ekskluderet. 

Det er kun formanden der administrere havnepladserne, herunder evt. kommende sejlere som står på venteliste – og ingen andre. Kassereren tager sig af den økonomiske del omkring bådpladserne.8.Indkomne forslag:

Der er indkommet 2 forslag fra Traveliftsudvalget (Hans Jørgen, Carsten, Philip, Helge)

Nr. 1:

Etablering af vejbump ved indkørsel til Bådelauget for at sænke hastigheden på kørsel i området. Forslaget blev uddybet med, at der er efterhånden flere og flere som kører rimeligt stærkt på arealet omkring Bådelauget. Et bump vil ligeledes forebygge at stenene bliver hvor de er, yderligere vil et bump markerer, at man skal holde tilbage når man kører ud fra området.

Nr. 2:

Udbygning af masteskur med et isoleret værksted, ca. 20 cm. over niveau - (L 6,3+5,0=31,5 m2). Forslaget blev uddybet med, at der bl.a. er brug for mere oplagringsplads til borde og bænke mv.


Det er et par rigtige gode forslag.

Formanden oplyser, at det ikke er noget som skal besluttes på en generalforsamling, men en beslutning som ligger i bestyrelsen. Bestyrelsen skal nok tage sig af det, da de mener det er nogle utrolige gode forslag.Der er indkommet 2 forslag ang. Frihavnsordningen med følgende ordlyd:

Nr. 1:

”Vi forslår, at Langø Bådelaug melder sig ud af frihavnsordningen.

Begrundelsen er at vi formoder at medlemskabet betyder mistede indtægter fra havnepenge. Når man går en tur ud af broerne en sommeraften, ser man ofte at en betydelig del af gæstesejlerne har frihavnsmærke. Det betyder for hver båd et tab på 100,- kr.

Da Frihavnssejlerne fremover, ifølge seneste bestyrelsesreferat, kun skal betale 35 kr i modsætning til tidligere 50 kr, bliver rengestykket yderligere forringet for Bådelauget.

Mvh Karna Maj og Flemming Jensen

Nr. 2:

”Opsigelse af Frihavnsordningen, hvis ikke vi kan bibeholde de nuværende takster, så kan vi lave en aftale om ½ pris for Nakskov sejlere for at tilgodese dem.

Helge Samuelsen


Som nævnt tidligere, har Langø Bådelaug modtaget brev omkring de nye regler for at være med i frihavnsordningen, heraf følger, at man ikke må tage mere end 25,- kr. pr. døgn og hvis dette ikke overholdes må vi trække os ud af ordningen frivilligt, alternativet vil være, at vi bliver ekskluderet. 

Michael og Jan oplyste, at der kommer ca. 80 Frihavnssejlere om året, og over halvdelen kommer fra Nakskov, så det er ikke mange penge der bliver mistet på den konto.

Maibritt Sørensen tilføjer, at hvis vi melder os ud af ordningen, kan vores medlemmer/sejlere ikke benytte ordningen i andre havne som er med i Frihavnsordningen.

Leif Svendsen oplyser om baggrunden for medlemskabet af Frihavnsordningen – nemlig, at vi faktisk for år tilbage har modtaget de såkaldte ”Mål 2” midler som projektmidler fra EU og Kommunen med henholdsvis 1 mill. kr. fra hver. Disse er bevilget med baggrund i at fremme turismen på havnen, han anbefaler derfor, at vi bibeholder ordningen, således at vi lever op til det at fremme turismen i området.

Anette Reinholdt mener også vi skal beholde ordningen, idet vi ikke har så meget at byde på, på Langø i forvejen, som eksempelvis indkøbsmuligheder mv., vi bør derfor have andre ting som tiltrækker turister til vores område.


Der skulle stemmes om forslagene. Da de 2 forslag omhandler det samme emne, var der enighed om at slå dem samme således, at der kun skulle foretages 1 afstemning. Helge foreslog, at afstemningen kunne foretages ved håndsoprækning, dette var der ligeledes enighed om.

Afstemningen viste følgende: Der var i alt 26 stemmeberettige, heraf stemte 23 for forslaget og 3 stemte imod forslaget. Resultatet blev på den baggrund, at vi bliver i Frihavnsordningen. 9.Fremlæggelse af driftsbudget:

Driftsbudgettet ser måske ikke så fint ud, vi kommer ud med et nul. Der er således også afsat 100.000 kr. til bro 2, og vi mangler fortsat regningen for rengøring af klubhuset. Samlet set, vil der således også være midler nok til dette.10. Eventuelt:

Der blev talt omkring Fjorddagene, da der er 20 års jubilæum i år. Det kunne være alle tiders hvis der er nogle, som har nogle gode idéer eller nye tiltag som kunne komme på banen. Der efterlyses aktiviteter ud over det sædvanlige.


For noget tid siden fik vi en forespørgsel på, om der måtte befinde sig 4 hyttefade i havnen, hvilken vi valgte at sige nej til. Vi mener, at det må være fiskerihavnen det vil være relevant at henvendes til i sådan et tilfælde og ikke Bådelauget.Dirigenten Jens Bertelsen sagde tak for en god generalforsamling og takkede for god ro og orden. 


Klubhuset danner rammen om mange forskellige arrangementer hen over året - med generalforsamling i marts.