Generalforsamling 2017

Generalforsamling


På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og udvalg, regnskab godkendes, medlemskontingent og  taksterfastaættes. Der er altid et stort fremmøde og god debat om nye tiltag.


Se vedtægterne

Referat fra Generalforsamlingen


Langø Bådelaug

Søndag den 19 marts 2017


Dagsorden:


1.:  Valg af dirigent

Valgt blev Leif Svendsen

1a:  Valg af stemmetæller

Valgt blev Kurt Lange og Jens Lund


2: Formandens beretning

Formanden byder velkommen til generalforsamling 2017.

Vi kan med det samme glæde os over at vi ikke har mistet nogle medlemmer til de højere magter i denne sæson. Dog vil jeg lige nævne Elly, vores trofaste sildekone, som altid stod klar når der skulle koges sild til vores Fjorddage. Hun forlod os desværre i sommers. Lad os holde et øjebliks stilhed for at mindes hende. - - - - -  Ære være hendes minde.


Vi har også i år fået en del nye medlemmer både med og uden både. Velkommen til dem. Håber I vil få nogle gode oplevelser, her i Vores bådelaug og ude på vandet. Der kommer stadig flere til, og vi har stadig nogle få stykker på venteliste.

Årets første nyhed var at vi havde fået os en havnefoged, Hans Jørgen Kleister. Det var rigtigt dejligt, at vi havde en der kunne holde styr på havnen og alle dens brugere og gæster. Vi var atter en gang heldige at blive tildelt Rasmus fra kommunen, så vi havde ham til at gå og lave forskelligt vedligeholdelsesarbejder sommeren igennem. Rasmus har faktisk været en stor hjælp, hvad F.eks. rengøring af toiletter og bad angår, da vi ellers skulle have enten en udefra kommende rengøringshjælp eller der skulle findes nogle i klubben der kunne stå for rengøringen. Sidst på sommeren fik Rasmus så arbejde og det var jo rigtigt godt for ham, men knapt så godt for os. Jens Bertelsen har haft en længere dialog med kommunen og det ser ud til vi får en ny "Rasmus"  igen i år.


Det var også i foråret vi startede samarbejde med fiskerihavnen, Langø Bylaug, Karen fra Tp Marine  og forsamlingshuset, omkring det at få gang i pålidelighedssejladsen igen. Det udviklede sig sidenhen til en del møder inden det hele faldt på plads og vi kunne tro på, at det kunne løbe af stablen.


Midt i marts afholdt vi arbejdsdag, hvor vi fik en masse ting gjort færdige. Forårsrengøring af klubhus,  kajak broen blev der arbejdet videre på, noget støbning til en kommende terrasse ude ved bro 1. blev også klaret samt noget oprydning.


Ud over arbejdsdagene blev der arbejdet ihærdigt på det søgte tilskud fra LAG. Det er absolut ikke noget man bare lige gør. Der er tonsvis af papirer der skal udfyldes, med alle mulige estimater, så som, hvor mange gæster forventer I der kommer og hvor mange procent af disse gæster forventes at bruge den nye terrasse osv. osv. For at få det fulde beløb udbetalt, skal det estimeres på øre og det må ikke afvige det mindste. Men takket være en påholdende kasserer, lykkedes det, at følge med hele vejen, selvom der blev ændret på nogle ting undervejs og nogle regler blev ændret. Vi har nu endelig fået udbetalt pengene her ganske fornyeligt, men det var en lang og sej vej. som har taget godt og vel et års tid.


Allerede her i starten af det tidlige forår, var der stor aktivitet ude på bro 1, hvor Jørgen og Jan var i fuld gang med en total  renovering af broen. Det er endt ud i en super dejlig ny bro. Endnu et stort aktiv for Langø bådelaug. og stor tak til de 2 brobyggere Jørgen og Jan for et kæmpe stykke arbejde, og selvfølgelig også en tak til dem som hjalp til derude. Undertegnede har derudover lavet komplet ny installation på samme bro, så nu kan den holde en hel del år igen. Her skal det også lige bemærkes at istandsættelsen af bro 1 ikke har noget med LAG midlerne at gøre, dette er helt for egen regning.


Den 16 april fik vi hejst standerne til tops og fik lidt godt at spise og drikke i klubhuset og endelig var  sæsonen i gang.


Hornfiske konkurrence søndag den 1. maj

1. Maj kl. 0800 blev årets hornfiskekonkurrence sat i gang, med en del deltagere. Der blev ikke fanget så mange fisk, men til gengæld var der præmier til mere eller mindre alle pga. aktivitetsudvalgets store arbejde med, at få samlet præmier sammen fra de lokale forretningsdrivende. Så stor tak til aktivitetsudvalget  for indsamling af præmier og arrangement samt en stor tak til  de forretningsdrivende for alle de flotte præmier.

Fælles tur til Spodsbjerg lørdag og søndag den 18. - 19 juni


Jan og Majbritt havde igen i år arrangeret fælles tur til Spodsbjerg havn over en weekend. Der var som sædvanligt en masse udfordringer til alle der var kommet. Vi havde alle en mægtig sjov lørdag men vi så gerne der kom endnu flere deltagere med til næste år.  Der blev naturligvis også holdt div. frokoster og alle tiders grill aften om lørdagen og ingen gik tørstige i seng. Kan stadig varmt anbefales at afsætte weekenden til fællestur.


Af andre udenforstående arrangementer kan nævnes den, som blev afholdt af Heilligehafen Yactclub, der igen i 2016 afholdt deres fællestur her til Langø, og det for andet år i træk, og hvem ved, måske kommer de igen i år. De gav i hvert fald udtryk for at det havde været fornøjeligt at besøge Langø igen. Måske Vi burde tænke over at lave en tur derned også.


Skt. Hans bål den 23. juni.

Sankt Hans blev igen i år et tilløbsstykke. Trods det lidt kedeligt vejr, kom der som altid en del herned denne aften. Det skyldtes nok at aftenens taleren var borgmester Holger Schou Rasmussen, så der var nok lige lidt flere, der skulle ned i bådelauget for at høre hvad han nu havde at sige. Sankthans bålet var så grønt som en forårs eng og lige så vådt og kunne næsten ikke tændes, først efter adskillige liter dieselolie lykkedes det at få lidt gang i bålet. Nå men der kom dog efterhånden ild i bålet og Heksen blev sendt af sted i røg og damp. Der vil fra i år blive foretaget nogle ændringer angående afbrænding af Sankthansbål så der er større chance for at få et godt bål. Dette vil der blive skiltet med ude på bålpladsen.


I løbet af sommeren kom der dog heldigvis også lidt gæstesejlere. Vi nåede i alt op på 343 med det hele. Man kunne selvfølgelig godt ønske sig lidt flere, men da det er næsten ligegyldigt, hvor man kommer hen i landet, så siger alle havne man snakker med, at gæstesejlerantallet er dalende. Så hvis nogle har gode ideer til at få flere gæstesejlere må De endelig sige til.


Pålidelighedssejlads

Sædvanen tro, med en enkelt undtagelse i 2015, blev der afholdt pålidelighedssejlads den 28 juli med masser af aktivitet på havnen i Langø. Dette skyldtes føromtalte samarbejde med div. foreninger at det var muligt at få op og stå igen. Vi løb dog hurtigt ind i alvorlige problemer da det viste sig det ikke længere var tilladt, at holde fest i garnhallen på grund af brandfare. Her vil jeg lige indskyde at iflg. google har (stål typisk har et smeltepunkt mellem 1. 371 til 1. 454 grader Celsius)

Festen blev flyttet til forsamlingshuset i stedet med en hvis bekymring - en havnefest der ikke blev holdt på havnen og Nakskov by som samme dag fejrede deres 750 års jubilæum  -  ville der mon være tilslutning nok til det?  Det var der imidlertid og det blev en fin fest i forsamlingshuset. Om søndagen blev der så delt præmier ud og ryddet op igen. Så alt i alt en god pålidelighedssejlads som, vi roligt kan køre på med igen i år

Terrasser


Med Vores bevilling på kr. 70.000,- fra LAG fik vi i løbet af sommeren, bygget en ny terrasse ude for enden af bro 1, som også blev bygget af de to herrer Jan Baisner og Jørgen Reinholt.  På bro 4 blev der lavet 2 stk. læhegn på allerede eksisterende terrasser. Dette projekt blev lavet af Jens Lund og Poul Erik Christoffersen. James og Søren stod for kajakbroen, som også til sidst blev færdig, inden dagen for færdiggørelse af projektet.  Det hele tager sig jo rigtigt godt ud og giver en stor merværdi til Langø bådelaug, samt en masse fornøjelse til både medlemmer og gæster. Jeg havde selv fornøjelsen af at sidde bag det ene læhegn ude på bro 4, sammen med 2 gæstesejlere som spiste deres madpakker derude. De syntes begge, at det var helt perfekt med sådan nogle terrasser.


Fjorddag på Langø søndag den 4. september.

Så kom første weekend i september og det er jo der vi holder fjord-dage. Det var lidt vådt, godt og vel, men efter et ordentligt læs træflis kunne man da komme nogenlunde tørskoet til gudstjeneste i teltet. Det telt som vi med nød og næppe fik, for alle troede en anden havde bestilt det. Det havde produktionsskolen bare ikke hørt noget om, men heldigvis var det ikke lejet ud den dag. Kl. 11.00 blev der afholdt  gudstjeneste ved Biskop Sten Skovsgård og da diverse bønner var klaret kunne man så få sig en kogt sild, som der var masser af - sådan ca. dobbelt så mange som vanligt. De sidste blev solgt i poser af 10 stk. og gik som varmt brød. Alt sammen til en go gang musik fra Rødby Harmonikaklub.


I klubhuset var der stegte ål, masser af stegte ål. Traditionen tro, flået, renset og stegt af Helge og Freddy som kun De kan det. samt en masse pandekager arrangeret af aktivitetsudvalget med hjælp fra Lis, som havde fuld gang i flere pander på en gang. Dette blev solgt til klubbens sædvanlige fordelagtige priser og kunne nydes til dejlig musik af Wagner og Svendsen.


Standerstrygning den  23. oktober. kl. 14.00

Den 23 oktober blev standeren så strøget igen og sæsonen var ovre for denne gang. Bådene kom på land og vi kunne sidde i de varme stuer og vente på, at vi atter kunne komme ud på bølgen blå. Der var dog lige nogle stykker der trodsede det hele og blev i vandet vinteren over.


Arbejdsdag

Den 20/11 blev årets sidste arbejdsdag holdt. Her fik vi lige lavet nogle småting, ryddet lidt op, gemt væk for vinteren og ellers gjort klar til at gå i vinterhi.


Nytårskur den 31. december.

Nytårskur, som jo er blevet en fast tradition, var også velbesøgt. Aktivitetsudvalget brillerede denne gang med tarteletter, som hurtigt fik ben at gå på og vi fik ønsket hinanden et godt nytår.


Der gik ikke mange dage ind i det nye år før en stormflod truede. Metrologerne varslede alverdens ulykker  (som de jo altid gør) og der kom da også en hel del vand farende oppe fra den botniske bugt om aftenen, hvor vandet nåede næsten op til klubhuset, inden det sidst på aftenen begyndte at forsvinde igen. Udover en knust rude, pga. en jernbanesvelle der kom farende, og 2 ruder der blev trykket ud på grund af bølger, på den nye terrasse ved bro 1 og en skraldespand der sejlede sin vej fra terrassen ude på bro 4 og en masse tang på grill og parkeringsplads, slap vi rimeligt uskadt fra højvandet.


Formandens beretning blev godkendt


3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Regnskabet er blevet sendt ud til alle medlemmer så de på forhånd kunne læse det.

Jan Sørensen fortæller at der er lagt ca. 200.000,00 kr. i bro 1 og i terrasserne og det kan selvfølgelig ses på regnskabet.


De ca. 71.000,00 kr. som er kommet fra LAG midlerne, er jo først kommet her i 2017 så de penge kommet på dette års regnskab og ikke 2016.


På grund af de penge som er brugt i forbindelse med det der er lavet på bro 1  og terrasserne, så vil vi også få moms tilbage, ca. 21.000,00 kr. Men de kommer jo også først her i 2017.


Budgettet er også blevet sendt ud til medlemmerne på forhånd, og det ser ud til at vi vil gå ud af 2017 med et pænt overskud.

 

Regnskabet blev godkendt.


4: valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Formand Michael Andersenmodtager genvalgblev genvalgt


Bestyrelses medlem Carsten Monsson modtager ikke genvalg

Jens Bertelsen som er suppleant vil gerne rykke op som bestyrelses medlem og Amy Jensen, som desværre ikke var tilstede, men hun havde pr. mail skrevet at hun gerne ville stille op til bestyrelsen. Så vil skulle stemme om, at Jens rykkede op som bestyrelsesmedlem og Amy som suppleant.

Jens fik 31 stemmer og Amy 3, så altså Jens som bestyrelsesmedlem og Amy som suppleant.

Bestyrelsesmedlem Lone Frost modtager genvalg - blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem Jens Bertelsen modtager genvalg - se note ovenover


5: Valg af revisor og revisorsuppleant

RevisorJan Duemodtager genvalgblev genvalgt

RevisorsuppleantBirgitte Meyermodtager ikke genvalgBritt Walbum blev valgt


6:  Valg af udvalg:

Aktivitetsudvalget:

Poul Hansen modtager genvalg - blev genvalgt

Bernd Arning (Kalle) modtager genvalg - blev genvalgt

Anette Reinholdt modtager genvalg - blev genvalgt


Traveliftudvalg:

Helge Samuelsen modtager genvalg - blev genvalgt

Hans Jørgen Kleister modtager genvalg - blev genvalgt

Carsten Monsson modtager genvalg - blev genvalgt


Web.-master:

Karna Maj modtager genvalg - blev genvalgt


Miljøudvalg

Jens Dichow Lund modtager genvalg - blev genvalgt

Michael Andersen modtager genvalg - blev genvalgt

Kurt Zachariassen modtager genvalg - blev genvalgtBroformænd

Bro 1 Jørgen Reinholdt modtager genvalg - blev genvalgt

Bro 2 Heinrich Poh lmodtager genvalg - blev genvalgt

Bro 3 Preben Hansen andre må gerne overtage - blev genvalgt

Bro 4 Jan Sørensen modtager genvalg - blev genvalgt


7: Fastsættelse af kontingent, bådpladsleje og andre ydelser

(medsendt forslag til takster for Langø Bådelaug 2017-2018)

Kontingent og bådpladsleje forbliver det samme,  bestyrelsen mente at leje af klubhuset skulle hæves til 1000,00 kr. Det kom til afstemning, og der var 19 ja – 14 nej og 1 blank

Ellers bliver taksbladet selvfølgelig rettet med de priser som blev besluttet. (se indkomne forslag nr 2a)


8: Indkomne forslag

Forslag 1:

Bestyrelsen har stillet forslag om følgende:

Der foreslås at der fra begyndelsen af denne sæson dvs. fra dags dato indføres betaling af strøm. Hvis du vil bruge strøm fra Bådelaugets standere eller stik skal der betales for dette.  Aflæsning foregår efter måler som du selv anskaffer. (disse kan evt. købes af Bådelauget ) Betaling skal foregå efter gennemsnitlige takst for el, 2 gange årligt. 1 April og 1 December.


Strømstigningen ligger hovedsagelig på broerne. Fra år 2014 – 2015 stiger forbruget næsten med det dobbelte. Så fra år 2015-2016 er der et fald i brugen af strømmen, men selvfølgelig stadig en stigning i forhold til forbruget før 2014.

Så derfor mener bestyrelsen at det vil være rimeligt at dem der bruger strøm også betaler for det.


Dette blev diskuteret rigtig meget og flere muligheder blev foreslået og overvejet.

En mulighed var at Bådelauget køber disse elmålere og lejer dem ud til dem som skal bruge dem, og så blev der snakket om at åbne joller friholdes at have elmåler da de jo ikke bruger så meget strøm, men at de så betale et fast beløb for at bruge strøm.

En afstemning på 26 ja – 5 nej og 2 blanke afgjorde at bestyrelsens forslag blev vedtaget, inden for de faldende bemærkninger som har været i forbindelse med dette forslag.


Forslag 2

Forslag til Takstbladet.

Søsætning – optagning stiger med 50,00 kr. for aktive med indskud + aktive, og også passive og fremmede.

Søsætning – optagning faste dage = 250,00 kr. øvr dage = 450,00 kr.

Forslaget er indsendt af Traveliftudvalget, Hans Jørgen Kleister – Philip Pedersen – Carsten Monsson – Helge Samuelsen.

Der blev stemt, og der var 28 ja – 5 nej og 1 blank


Forslag 2

1. forslag til takstblades kontingent stigning

Aktiv medlem stiger med 50,00 kr. til 300,00 kr. 

Passiv medlem siger med 50,00 kr. ti 100,00 kr.

2a. forslag til pladsleje

Alle som har fast bådplads – midlertidig plads eller langtidsgæst som bruger el til båden skal have bi måler monteret når de bruger el.

Forslaget indgivet af Helge Samuelsen.


Disse forslag frafaldt da begge punkter er godkendt tidligere.


Forslag 3

Rød afmærkning af redningsveje, herunder en ekstra redningsvej. (som i Nakskov havn)


Prisen på el bør være kostprisen, altså den pris som opkræves af el-selskabet.


Bredere og bedre trin på badestige ved badested. Stigen bør udskiftes med en bredere stige, hvor trinene er bekvemme at gå op og ned af.


Montering ag bruser ved badestedet så man har mulighed for at skylle saltvandet af efter badning, evt. incl. Solvarme så vandet bliver tempereret.


Anskaffelse af Smart-TV til klubhuset, således at bl.a. gæstesejlere både kan se tv og gå på nettet mv.


Forlængelse af den yderste mole ved bro 4, vil beskytte havnen i forbindelse med stormvejr fra nord.


Sikring af el-skab i forbindelse med højvandet – hæves en halv meter.


Skridsikre bådebroer, broerne er meget glatte når de er våde.


Priserne for gæsteanløb bør være incl. El. At opkræve kr. 10,00 til el giver et dårligt signal til vores gæstesejlere. Så hellere et større beløb eller intet. Man kunne også graduere det, således at de størrre både betaler en større pris på el, og de mindste ikke betaler.


Noterne i takster for Langø Bådelaug:


Vi savner overskrifter på noterne, idet vi ikke er sikre på at vi kan relatere det til noget bestemt.

Indsendt af Morten og Amy.

Bestyrelsen har fået bemyndelse til at videre behandle forslagene.


9: Fremlæggelse af driftbudget

Er gennemgået sammen med regnskabet under punkt 3


10: Eventuelt:

Er der nogle der vil være med til at lave have, da Karna gerne vil have hjælp ??


Masterne på bådene kan godt stå og klapre i vinden. Må man gå ombord og sætte rebet så det ikke klapre og ligesådan hvis man ser andre problemer på en andens båd, må man gå ombord og gøre noget. Det må man faktisk ikke, så som der blev snakket om, så i skuffen i køkkenet i Bådelauget, der ligger en medlemsliste med ejer navn og tlf nr, så kan man jo ringe til den pågældende ejer, fortælle om problemet og evt. få lov til at gå ombord.


Højvandssikring af klubhuset, hvad kan man gøre ??


Evt. få et rullestillads som man kan leje ud til båd reparationer, og når der skal arbejdes på klubhuset.


Formanden sejler ud hver onsdag kl 18 og han vil gerne have gæster med ud at sejle, det eneste det kræver er at man selv har redningsvest med. Der kan være enkelte onsdage hvor han ikke sejler p.g.a. arbejde. Men kig på Langø Bådelaugs Facebookside og se og der er ændringer i disse onsdage.

For Bådelauget har fået Facebook side, og den vil hele tiden blive opdateret med forskellige informationer og andre indslag.


Dirigent Leif Svendsen takker for god ro og orden, og samtidig takker han af som dirigent efter 35 år.


Vi vil meget gerne sige 1000 tak til Leif Svendsen for disse 35 år som dirigent, hvor han med fast og retfærdig hånd har hold styr på alle disse generalforsamlinger.


Bestyrelsen, Langø Bådelaug

 

Klubhuset danner rammen om mange forskellige arrangementer hen over året - med generalforsamling i marts.