Fra bestyrelsen
Snoren er klippet til forlængelsen af bro 4 - en kold og blæsende indvielse 28. april 2012

Nyt fra bestyrelsen


Her kan du finde de nyhedsbreve, som bestyrelsen har udsendt. Der er også mulighed for at havnefogeden og medlemmerne kan få lagt nyheder ud. Der vil også løbende komme mindre nyheder om havnen.

Nyheder 2019


Her kan du læse de nyhedsbreve, som bestyrelsen sender ud i årets løb, samt øvrige nyheder fra bestyrelsen. Der vil også komme links til referater fra bestyrelsesmøder.