Generalforsamling 2021
Klubhuset danner rammen om mange forskellige arrangementer hen over året - med generalforsamling i marts.

Generalforsamling


På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og udvalg, regnskab godkendes, medlemskontingent og  taksterfastaættes. Der er altid et stort fremmøde og god debat om nye tiltag.


Se vedtægterne

Langø Bådelaug Generalforsamling 2021


Kære alle.

I henhold til vores vedtægter er den ordinære generalforsamling
i Langø Bådelaug
berammet til at skulle afholdes i marts måned.

Vi ser os desværre nødsaget til at udskyde generalforsamlingen til
et senere
tidspunkt, idet regeringens Covid-19 restriktioner forhindre,
at så mange mennesker
forsamles i klubhuset.


Generalforsamlingen vil blive afholdt snarest efter genåbningen,
så alle der har lyst
til at deltag, får mulighed for det.

Der vil blive indkaldt i henhold til de gældende
frister mv. jfr. vedtægterne.

Langø den 10. marts 2021

På bestyrelsens vegne
Michael Bo A