Referater 2017
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af havnen. Her er det bro 4.

Langø Bådelaug


Langø Bådelaug står bag Langø Lystbådehavn, som er en privat havn.Havnen og klubhuset er blevet til ved medlemmernes frivillige indsats.


Se mere om medlemsskab

Bestyrelsesmøde 4. april


Afbud

Jan Sørensen og Boye Zachariassen


Dagsorden

1:  Godkendelse af referat fra sidste og forrige møde

Godkendt


2: Nyt fra

a: formanden:

16/5 kl 18.30 bliver der arrangeret en ”sejl sikkert” aften, hvor der kommer en sejlsikkert instruktør og fortæller om redningsveste og om hvordan man vedligeholder dem, samt andre spændende ting.

De både som står på land, og nu har gjort det i  3 år eller mere, de må ikke bare fjernes. Vi skal skrive til ejerne og gøre dem opmærksom på at nu skal de enten fjerne dem eller sætte dem i vandet.

Igen i år er vi så heldige at vi får en aktiverings person, som skal hjælpe os med at vedligeholde både klubhuset og omgivelserne.


b: sekretæren:

Igen i år bliver der selvfølgelig Fjorddage, og som altid er det første weekend i september, så i år er det 2 og 3 september, og forberedelserne er i fuld gang.


c: sekretariatet:

Intet


d: kasseren:

Intet

 

e: udvalg:

Intet


f: Havnefogeden

Intet


3: Aktivitetskalender:

Aktivitetskalenderen er således ud:

19 og 20 aprilarbejdsaftener, begge dage med mødetid kl 18.00

23 april er der standerrejsning med efterfølgende kaffe.

21 maj er der hornfiske konkurrence

3 og 4 junifællestur til Spodsbjerg

23 juniSankt Hans, mere herom kommer ud senere i et særskilt opslag

5 augustFladfiske konkurrence

21 oktoberarbejdsdag med start kl 8.00 med morgenkaffe

29 oktoberstanderstrygning  kl. 14.00 med kaffe og spisning

2 decemberjulefrokost – mere herom når tiden nærmer sig

31 decemberNytårskur


4: Færdiggørelse af strøm:

Klubben køber elmåler som kan lejes eller købes.

De både som skal bruge strøm skal have måler på, og det gælder om så bådene ligger på land eller er i vandet.

Åbne joller er fritaget.


5: Frihavnsordningen.

Frihavnsordningen som Langø er medlem af, har vi besluttet at opsige fra 2018, og det er bl.a. fordi det ikke længere er tillagt at tage miljøafgifter.


6: 2 faste arbejdsdage:

Som noget nyt vil vi prøve her i foråret at i stedet for at lave en lang arbejdsdag, at lave 2 arbejdsaftner, så det bliver onsdag den 19/4 og torsdag den 20/4 begge dage kl. 18.00

Arbejdsdagen til efteråret bliver som altid med start kl 8.00 med morgenkaffe og det bliver den 21/10


7: Autocamperplads:

Så snart bådene er væk fra pladsen hvor autocamperne skal stå, så vil der blive lavet 3 pladser.


8: Eventuelt:

Der er pr. 1 april  søgt om til tilskud til ude miljøet ved klubhuset, og der er søgt gennem grøn energi.Næste møde 3 maj

Referater fra bestyrelsesmøder 2017


Bestyrelsen afholder normalt bestyrelsesmøder den første mandag i hver måned.


Når referatet er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer, offentliggøres det her på hjemmesiden.

Du finder alle bestyrelsesmøder i 2017 nedenfor i datoordning.


Bestyrelsesmøde 15. februar 2017


Afbud: Karsten


Dagsorden:

1:  Godkendelse af referat. Nej, referatet fra sidst var ikke kommet med.

2: Nyt fra:

a: formanden:

formanden har svaret på det brev som var kommet ang. Sank Hans.

b: sekretæren:

Intet

c: sekretariatet:

Medlemslisten er redigeret og er opdateret.

d: Kasseren:

Regnskabet er blevet forelagt for bestyrelsen.

e: udvalg;

Bådeudstillingder er meldt 8 til, men den sidste frist er først den 25/2 så der kan stadig komme flere til. Afgang med færgen bliver 7.15 og der køres i privatbiler, så folk samler sig og køre sammen.

f: Havnefogeden

Havnefogeden efterlyser flere kvitteringsblokke, så dem skal vi have bestilt.


3. Havnefogeden, vi mangler havnefoged til kommende sæson

Af private årsager vælger vores nuværende havnefoged at stoppe, så der skal findes en ny.

Der snakkes lidt om, om havnefogedens arbejde kan blive mindre hvis man laver en form for kuvertbetaling, men selvfølgelig skal der stadig være en havnefoged som går en runde en gang imellem og ser til tingene her på havnen.

Men vi vil selvfølgelig søge efter en, på vores  hjemmeside og på vores medlemsliste og på Facebook.


4: Generalforsamling

Generalforsamlingen bliver søndag den 19. marts kl 10.00

Udvalget har besluttet at der til generalforsamlingen bliver mulighed for at købe et lettere traktement til en pris af 60 kr. Der er bindende tilmelding senest 14/3 til Paul


Følgende er på valg:

Formand:Michael Andersen modtager genvalg.

Bestyrelsesmedlem:Carsten Monsson modtager ikke genvalg.

Lone Frostmodtager genvalg.

Bestyrelsessuppleant:Jens Bertelsen modtager genvalg.

Revisor:Jan Due modtager genvalg.

Revisorsuppleant:Birgitte Meyer modtager ikke genvalg.


Udvalg


Aktivitetsudvalg:

Poul Hansen modtager genvalg.

Bernd Arning (Kalle) modtager genvalg.

Anette Reinholdt modtager genvalg.


Traveliftudvalg:

Helge Samuelsen modtager genvalg.

Hans Jørgen Kleister modtager genvalg.

Philip Pedersen modtager genvalg.

Carsten Monsson modtager genvalg.


Web-Master:

Karna Maj modtager genvalg.


Miljøudvalg:

Jens Dichow Lundmodtager genvalg.

Michael Andersenmodtager genvalg.

Kurt Zachariassenmodtager genvalg.


Broformænd:

Bro 1Jørgen Reinholt modtager genvalg.

Bro2Heinrich Pohl modtager genvalg.

Bro 3Preben Hansen andre må gerne overtage

Bro 4Jan Sørensen modtager genvalg.


5: Strøm/målere, der skal findes en løsning.

Ang. Strømmen har vi  i bestyrelsen besluttet at der skal måler på. Således at den bådejer som vil bruge strøm til båden skal købe en måler, og den måler kan købes gennem bådelauget her til en fordelagtig pris.


6: Facebook

Michael vil starte en Facebook side her til Langø Bådelaug, og så må vi alle være med til at vedligeholde den.


7: Eventuelt:

Ang. vore internet her i Bådelauget, så er vi ved at få styr på det med det nye modem som skal komme.


Næste møde onsdag 15 /3 -2017
Bestyrelsesmøde 3. maj


Afbud:Poul


Dagsorden:

1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

godkendt


2: Nyt fra:


a:Formanden:

Vores aktivitets person er desværre aldrig mødt op, så vi prøver at finde ud af hvorfor, eller vi skal søge efter en ny.


b:Sekretæren

Intet


c:Sekretariatet:

2 bådpladser mere er blevet lejet ud.


d:Kasseren:

Det er tiden for indbetaling af bådpladser og kontingenter.

Der vil blive undersøgt hos andre udbydere hvad det vil koste at få tømt vores container da dem der gør det nu er meget dyre.


e:Udvalg:

Olietønden skal tømmes, det klare Jan Sørensen


f:Havnefogeden:

Havnefogedens telefon bliver omstillet til formanden midlertidig.


3:Betaling af havnepenge:

Der er blevet besluttet at havnepenge skal betales via kuvertsystem.

Der vil blive skiltet med det ved alle broer.


4:Lamper på sti

Der er blevet besluttet at der skal sættes lamper op på stien, da der er temmelig mørkt, især om vinteren.


5:Autocamperplads

Der skal laves 3 autocamperpladser, der skal laves et strømstik. Pladsen vil blive belagt med sten som samtidig vil afmærke hvor pladserne er, og der vil blive skiltet.


6:Eventuelt.

Forslag er om vi skal sætte et smart tv op i klubhuset i stedet for den computer som står der og som alligevel ikke virker optimalt.


Næste møde 7 juni


Bestyrelsesmøde 7. juni


Afbud:ingen


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

godkendt


2: Nyt fra:


a:Formanden:

aktivitet personen er stoppet igen da han har fået arbejde. Så nu søger vi en ny person. Muligheden kunne også blive at der et par gange om ugen kommer et aktiveringshold. Der bliver undersøgt nogle ting.


b:Sekretæren

Det går rigtig godt med kuvertbetaling og at koden til bad/toilet bliver sendt pr sms til sejleren.


c:Sekretariatet:

Intet


d:Kasseren:

Der er desværre stadig nogle som ikke har betalt deres bådplads og medlemskab.


e:Udvalg:

aktivitetsudvalget:

Der var ikke så mange deltager til Hornfiskekonkurrancen ca. 16 deltager, overskuet blev ikke så stort ca. 25 kr.


Der er indkøbt et stillads til klubhuset så vi har vores eget når der skal bl.a. males o.s.v.


3:TV udskifte computer med Smart TV:

Der bliver købt et Smart TV til klubhuset som også kan bruges til internet.


4:Autocamperplads, færdiggørelse:

Autocamperpladserne bliver færdig gjort inden for den nærmeste fremtid.


5:Montering af ny badestige samt bruser:

Der vil blive undersøgt ang. Ny badestige. Der vil komme en bruser ude ved den sidste vandstander på bro 4. Ude ved badeplatformen.


6:Frihavnsordningen til genovervejelse:

Da der er kommer nogle kommentar omkring beslutningen om at gå ud af frihavnsordningen, er det blevet drøftet og efter genovervejelse er der blevet besluttet at vi bliver i frihavnsordningen. 


7: Eventuelt:

En information er at strømforbruget er faldende på nuværende tidspunkt.


8: Sommerferie:

Så er der sommerferie og vi mødes igen til bestyrelsesmøde den 23 augustGod Sommer til Jer alle


Bestyrelsesmøde 23. august


Afbud:Boye Zachariassen


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt

.

2: Nyt fra:


a:Formanden:


Vi har fået nogle store sten til molen, som vi skal have lagt på. Det virker som om molen synker lidt. Vi vil forsøge, at lave en aftale med en som har en gravemaskine, for at få dem kørt derud. Dette er ikke en helt nem opgave. 

 

Der er kommet nyt smart-tv i klubhuset, dette er tænkt til brug for klubbens medlemmer og gæstesejlere, således at de kan gå på nettet og tjekke evt. vejr mv. se nyheder, film, spil mv. Derudover til brug i evt. undervisning, foredrag mv.  Den gamle ”vejrstation” er dermed fjernet.


Vores Wi-Fi signal er lige pt. nede, men vi arbejder på at få det tilbage snarest muligt.


b:Sekretæren:


Intet.


c:Sekretariatet, opdatering af medlemsliste:


Formanden og kasseren vil lave opdatering af medlemslisten.


d:Kasseren:


Intet


e:Udvalg:


Fladfiskekonkurrencen blev aflyst p.g.a. vejret, der blev sat en ny dato, men der var vejret desværre også dårligt, så den blev også aflyst. Det blev besluttet at forsøge at finde en ny dato.3:referater:

Der skal udfærdiges nogle bedre referater:

Det blev besluttet, at vi vil forsøge at lave og udfærdige nogle mere fyldestgørende referater.4:Camping:

Hvornår kan vi færdiggøre pladsen til Autocampere? Samt få ryddet op ved masteskuret.


Det blev besluttet, at autocamperpladsen vil blive færdiggjort snarest og seneste ved næste arbejdsdag. Der er lavet en del af strømmen, det mangler dog tilslutning. Derudover er der indkøb sten mv. som skal spredes ud på området. (området blev merkeret af med fire pæle og rød snor) Formanden taler med Boye omkring dette.5: Fjorddage: Planer for Fjorddagene, Lone orienterer.


Fjorddagene ligger her den 2. – 3. september, hvor den 3. september foregår bl.a her på Langø. Der er mange forskellige arrangementer, men med hjælp fra alle de dygtige og flittige medhjælper, er der ved at være styr på det hele. Det bliver som sidste år, hvor der vil være musik i klubhuset, telt hvor der bliver mulighed for at købe sildemad og en lille en mv.6:Pålidelighedssejlads: svar til bylauget omkring vores deltagelse.


Der er møde i forsamlingshuset i morgen torsdag 24.8.2017. Vi har modtaget en mail fra bylauget, hvor de udtrykker utilfredshed med vores bidrag. Dette er vi udeforstående overfor, idet der er et par her fra bestyrelsen som har bidraget. Et par medlemmer her fra bestyrelsen vil således deltage i omtalte møde i bylauget.7: Rastepladser:Skal der laves 3 rastepladser ind langs gl.bro 4? James har tilbudt sin arbejdskraft.


Først og fremmest er vi glade for - og takker James for hans tilbud.

Det blev dog besluttet, at det ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at lave flere rastepladser, da vi har en hel del i forvejen, og set i forhold til havnens størrelse vurderer vi ikke, at der er grundlag for at udvide antallet. Her henses således også til den økonomiske side, idet det blev anført, at vi har en bro 2 som formentlig trænger til en del vedligeholdelsesarbejde. Dette vil ligeledes indgå i arbejdsdagen.8: Opgang til kajakbro: opgang og sti til kajakbroen så man kan komme ned til den.

 

Det blev besluttet, at der skal laves opgang og sti til kajakbroen, idet det ikke giver mening at have en kajakbro som ikke kan anvendes optimalt, den skal selvfølgelig være i orden. Dette vil ligeledes indgå i den kommende arbejdsdag.9: Gamle bådstativer fjernes:


Det blev besluttet. At vi vil kontakte travlift udvalget med en forespørgsel om hvorvidt de måske ved hvis de forskellige bådstativer er, for derigennem kan finde ejerne. Ejerne vil blive kontaktet med henblik på at få bådstativerne fjernet. Hvis vi ikke kan finde ejerne vil de blive fjernet efter en evt. henvendelse til alle medlemmer.10: Eventuelt:


Bestyrelsen er tilfredse med den rengøringsordning som, der har været i klubhuset her i sommer.


                                                                                                           Næste møde 4. oktober


Bestyrelsesmødet 12. oktober


Afbud: Frost, Boye Zachariassen deltog fra kl. 19.30 - mødestart kl. 19


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.


2: Nyt fra:


a:Formanden:


Vi har fået tiltusket os, at få vores mastevogn metalliseret.


Vær opmærksom på, at der er bådudstilling i Tyskland, hvor der er gratis adgang for danskere.


b:Sekretæren


Intet.


c:Sekretariatet:


Intet.


d:Kasseren:


Vi har plus på kontoen. Der er desværre medlemmer, som vi har set os nødsaget til at stryge pga. manglende betaling. På trods af dette, har vi alligevel modtaget mere i indtægt på pladsleje i forhold til året før. Yderligere har der været større indtægter på traveliftlejen. Det samlede elforbrug er faldet i forhold til året før og vi er således lige med hvad det angår.


e:Udvalg:


På aktivitetsudvalgets vegne oplyses det hvad angår fjorddage, at det gav et overskud på kr. 10.000, dette er et flot resultat i forhold til tidligere. Dette skyldes bl.a. et øget ølsalg, salg af ål, flæskesteg og pandekager. Det oplyses yderligere, at der var alt udsolgt.


3:Gæsteanløb i 2017


Vi har gennem hele sommeren været opmærksom på, hvordan betaling for vores gæsteanløb ville gå, idet vi ikke har haft en havnefoged til at opkræve i denne sæson. Vi har forsøgt os med kuvertbetaling samt via go-marina.

Efter gennemgang og opgørelse af regnskabet, er der registreret 324 gæsteanløb indtil nu og det ser helt klart ud til, at så godt som alle betaler.


Det blev besluttet, at vi skal have at et stort skilt på klubhuset med teksten ”HAVNEPENGE” og derudover skilte på de mindre broer. Yderligere skal der laves en ”postkasse” på siden af klubhuset til kuvertbetalingen.


4:Arbejdsdagen


Der er arbejdslørdag d. 21.10.2017 kl. 8.00.  Vi har løbende lavet en liste over opgaverne til arbejdsdagen. Der indkøbes div. materialer til formålet. Der er dog visse opgaver som afventer til om søndagen, samt til foråret.

Formanden sender særskilt invitation til klubbens medlemmer indeholdende oplysning om forplejning i form af – morgenkaffe – frokost: sildemad og biksemad – eftermiddagskaffe m. kage. Der er tilmelding til formanden.


Der var yderligere et ønske om at få klubbens arbejdspolitik til debat på et kommende bestyrelsesmøde.


5:Standerstrygningen


Der er standerstrygning søndag d. 29.10.2017 kl. 14.00. Indbydelse sendes snarest af formanden. Tilmeldingsfrist d. 23.10.2017. Der vil være eftermiddagskaffe m. kage og til aften stegte ål m. persillesovs, til en pris af kr. 100.00 pr. person.


6:Eventuelt.


Vi giver ca. kr. 21.000 i forsikringspræmie. Denne kan vi få billigere, samtidig med, at vi også kan få forsikret indboet. Vi overvejer derfor at skifte forsikringsselskab.


Der var en drøftelse af parkeringsforholdene, samt omkring fremtidige parkeringspladser, idet der mangler parkeringspladser, herunder også i forhold til langtidsparkering. Emnet tages op på et kommende bestyrelsesmøde.
                                                                                                 

                                                                                       Næste møde torsdag d. 2.11.2017.       


Bestyrelsesmøde 9. november


Afbud:Lone Frost.


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.


2: Nyt fra:


a:Formanden:


Rengøringen af klubhuset er reduceret til 1 gang pr. uge i vinterhalvåret, fra de 2 gange pr. uge i sommerhalvåret, og kun offentlige toilet samt handikaptoilet og klubhus


b:Sekretæren


Intet.


c:Sekretariatet:


Intet.


d:Kasseren:


Vi har skiftet forsikringsselskab og får dermed en billigere forsikringspræmie fremadrettet samtidig med, at vi får en større dækning.


e:Udvalg:


Det oplyses fra aktivitetsudvalget, at arrangementet i forbindelse med standerstrygning var en succes, det var lækker mad – stegte ål, som var perfekte. Flot tilslutning med 24 personer.


Yderligere oplyses det, at året julefrokost er d. 2.12.2017 og der vil snarest blive sendt særskilt indbydelse.


3:Ombygning af bro 2Der er behov for renovering af bro 2, idet dæk og tværliggere på broen skal udskiftes. Ved indkøb af tømmer via Trælasten vil reparationen beløbe sig til en pris af ca. kr. 100.000, derudover kommer arbejdslønnen.


Det blev besluttet at indhente tilbud fra andre leverandører.


4:Parkeringsforhold


Parkeringsforholdene blev drøftet generelt, herunder muligheden for en placering af en langtidsparkering contra parkering for lystbådshavnens medlemmer og gæster. Der er flere forslag på banen, men det blev besluttet at inddrag traveliftudvalget i de fremtidige parkeringsforhold, idet parkeringsforholdene ikke må være til gene for deres arbejde. Travliftudvalget indkaldes til et møde. 


5:Arbejdspolitik


Klubbens arbejdsdage blev drøftet, herunder at det selvfølgeligt er frivilligt at deltage. Derudover gik drøftelserne på, at det ikke er meningen at nogle skal arbejde gratis på bekostning af, at andre kan få billige bådpladser.


Det blev besluttet, at vi fastholder vores arbejdsdage, idet der fortsat er tilslutning og der indgår ligeledes en hel del socialt samvær i disse dage med hygge og spisning mv.


6. Grøn ordning/energinet


Der pågår dialog med Lolland Kommune omkring modtagelse af et beløb til etablering af/og renovering af eksisterende legeplads og grillområder mv.


6:Eventuelt.


Forslag om ”mentorordning” for nye medlemmer, for derigennem at byde nye velkommen og vise tilrette.

Forslaget tages med som et punkt på næste møde.

                                                                                                 

                                                                      Næste møde torsdag d. 7.12.2017. Kl. 18.00.     


Bestyrelsesmøde 7. december


Afbud:Ingen


Dagsorden:


1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

godkendt


2: Nyt fra:


a:Formanden:

Der er kommet et medlem som skal ligge i vandet her hen over vinteren.


Der er desværre ikke kommet nogen pris på renovering af bro 2 endnu.


Som nævnt i forrige referat så skal der holdes et møde med travlift udvalget med hensyn til langtidsparkering for lystbådshavnens medlemmer og gæster, det møde må vi lave når vi kommer tættere til foråret.b:Sekretæren

intetc:Sekretariatet:

intet


d:Kasseren:

intet


e:Udvalg:

julefrokosten var der 15 personer tilmeldt til, og det var en rigtig hyggelig aften.


3:Mentorordning

Når der kommer et nyt medlem af bådelauget som har båd liggende i havnen, så skal der være en Intro/kontakt person som skal vise det nye medlem rundt, fortælle om de forskellige ting som sker, hvor de forskellige ting er, og så selvfølgelig byde velkommen til Langø bådelaug og sørge for at personen får et telefonnr og mail adresse så medlemmet kan få svar på evt. spørgsmål.


4:Grøn Energi

Der skal laves en mere fyldestgørende tekst til ansøgningen omkring vores legeplads.

Energinet ønsker uddybning i Jeres ansøgningsskema – punkt 3 og 6 – rekreative værdier i projektet. Vil gerne have lidt mere tekst omkring projektet på de rekreative værdier.


5: Eventuelt:

Der er indhentet pris på 4 nye borde og 32 stole her til klubhuset og det vil koste ca 12.500 kr. plus moms.  Det vil blive drøftet mere herom på næste møde.


Der er blevet undersøgt ang. Nye borde bænkesæt til vores terrasser. 5 stk skal vi bruge og det vil koste ca. 12.500 plus moms. Men vi kan jo ikke bestille noget før vi har ansøgningen til grøn energi på plads og at vi får de penge vi har søgt om.


Langø bådelaug ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.Næste møde 18. januar 2018