Referat 2019

Referater fra bestyrelsesmøder 2019


Bestyrelsen afholder normalt bestyrelsesmøder den første mandag i hver måned.


Når referatet er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer, offentliggøres det her på hjemmesiden.

Du finder alle bestyrelsesmøder i 2019 nedenfor i datoordning.

Fremover skal der blot klikkes på linien med datoen, så popper referatet op.Bestyrelsesmøde den 9. januar 2019 

 

Afbud:  

ingen 

 

Dagsorden


1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt 

 

2: Nyt fra:

A: Formanden: 

intet 

 

B: sekretæren: 

intet 

 

C: Sekretariatet: 

Der er kommet henvendelse fra 3 nye som ønsker medlemskab og bådplads. 

 

D: Kassereren: 

Kassereren er ved at lægge sidste hånd på regnskabet så det er klart til generalforsamlingen. Så har han travlt med alle de papirer der nu skal til for at skifte bank, og det er virkelig en opgave som kræver en del tid. 

 

E: Udvalg:

Aktivitetsudvalget fortæller at der var mødt 17 op til nytårskuren, og de havde nogle hyggelige timer, men aktivitetsudvalget kunne godt ønske at der kom nogle flere medlemmer til dette arrangement, hvad kan der evt. gøre anderledes?

Vi har drøftet om det evt. skulle være på en anden dato?   

 

3: legeplads/grillplads 

Der er blevet afsendt nogle målfaste tegninger til kommunen som skal bruges til godkendelse af legepladsen, og leverandøren afventer kommunes tilbagemelding, før kan de ikke rigtig komme videre. Leverandøren forventer at få svar på byggetilladelsen midt i januar. 

Der skal laves en tømmerflåde til Sankt Hans bål fremadrettet, da den nye legeplads skal ligge der hvor bålet plejer at være, så derfor har vi besluttet at bålet skal ud på en tømmerflåde. Der skal lige udtænkes en plan over hvordan sådan en tømmerflåde skal laves, og så må vi få den lavet på arbejdsdagen.  

 

4. Bro 

Thomas over fra bådværftet skal give en pris på hvad det vil koste at lave en ny bro, og som kan sammen bygges med  den ny terrasse, som skal ligge over ved caféen, den skal så forbindes med fiskernes bro samt bro 1,2 og 3. Den skal gå helt ud til bro 1 langs molen på vores side.  Vi afventer hans tilbud 

Der skal laves tegning over hvordan vi vil lave det og så skal vi søge friluftsrådet og penge til dette arrangement. (se forrige referat) 

 

5: Generalforsamling 

Den er sat til 10 marts kl. 10 her i Bådelauget. 

Der vil blive afsendt særskilt indbydelse ud senere. 

 

6: skader/oprydning efter stormen ruder/pæle-el 

Alle 4 ruder i terrassen ved Bro 1 er røget i stormen, Jan vil prøve at kontakte forsikringen for at høre om det er noget som dækkes fra deres side, via stormrådet. 

En pæl ved Bro 4 er revet løst, og den skal selvfølgelig også laves 

Der er kommet til at lægge en del tang og andet affald på havnes området efter stormfloden, Helge og Philip er påbegyndt at fjerne noget af det, men der er stadig en masse tilbage.  

Vi vil gerne opfordre til at flere kommer og hjælper med denne oprydning.  

 

7: Maling af flagstander 

Vi får lagt flagstanderen ned så den er klar til at blive malet så snart den er tør, vi håber at det kan blive så hurtigt som muligt, men vejret skal jo lige blive godt så den kan tørre.  

 

 

8: værksted tegninger og godkendelse 

Tegningerne til masteskuret er godt i gang med at blive tegnet og de bliver så sendt til kommunen, og det skulle være færdige i sidst marts måned 

 

9: Porten til Nakskov fjord 

Som nævnt i forrige referat, så havde Lolland kommune sammen med Foreningen Porten til Nakskov Fjord inviteret til workshop på Nakskov bibliotek den 11. december. Amy her fra Bådelaugets bestyrelse, deltog i denne workshop og kan fortælle, at Foreningen Porten til Nakskov Fjor og Lolland kommune har igangsat udarbejdelsen af en potentialeplan og en destinationsstrategi for Nakskov og omegn. Planerne udarbejdes af BARD rådgivning med støtte fra Realdania.

Indsatsen skal være med til at udvikle byen og fremme turismen. Målet er at skabe et udviklingsprogram, der fra starten fokuserer på erhvervsmuligheder og til trækning af investeringer til byen til gavn for både beboere og besøgende. Alt sammen for at styrke Nakskov som en attraktiv by.


 

 10: Eventuelt 

 

 

Næste møde 6 februar 2019