Fra bestyrelsen 2014

Nyt fra bestyrelsen

 

Her kan du finde de nyhedsbreve, som bestyrelsen har udsendt. Der er også mulighed for at havnefogeden og medlemmerne kan få lagt nyheder ud. Der vil også løbende komme mindre nyheder om havnen.

Nyt fra bestyrelsen 2014

 

Her kan du læse de nyhedsbreve, som bestyrelsen sender ud i årets løb, samt øvrige nyheder fra bestyrelsen. Der vil også komme links til referater fra bestyrelsesmøder.

 

12. december 2014

Nyhedsbrev / nytårskur

 

Kære Medlemmer !

 

Hermed en lille hilsen med nyt fra Bådelauget.

 

I begyndelsen af det nye år skal vi som så mange gange før afholde generalforsamling , helt

præcis d. 15 marts. I år skal der være valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og formandsposten.

Torben Jørgensen , Freddy Rasmussen og Jens Lund stopper efter denne periode. Og lad det være sagt med det samme, det er tilfældigt og af flere grunde man har valgt at stoppe.

Helge, vores havnefoged stopper også . Helge vil gerne have mere tid til sejlads og mange andre gøremål som han har forsømt. Helge forsætter i traveliftudvalget.

Så det er derfor vigtigt at vi får sendt opfordringen videre og får nogle medlemmer i spil til de ledige poster , og et spændende fritidsjob.

 

Vores hjemmeside er nede for tiden og den gamle kommer ikke i gang igen. Karna er godt i gang med den nye , som forventes op at køre først i det nye år.

 

Julen nærmer sig og jeg vil gerne ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår . Traditionen tro afholder vi nytårskur d. 31.12. Kl. 10.00 - 12.00 i klubhuset. Håber vi ses til et par hyggelige timer og muligheden for at ønske hinanden et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

Langø Bådelaug

Jens

 

 

 

 

 

Langø Bådelaug

Formand: Michael Bo Andersen

Tillitsevej 22, 4983 Dannemare

Tlf. 20 11 54 42

lb.sekretariatet@gmail.com