Bliv medlem
Kun aktive medlemmer kan få en bådeplads i havnen.

Bliv medlem

 

Man kan melde sig ind i Langø Bådelaug enten som aktivt eller passivt medlem.

 

Læs vedtægterne

 

 

Aktivt eller passivt medlem

 

Du melder sig ind ved at kontakte foreningens formand, kasserer eller havnefoged. Du kan blive enten aktivt eller passivt medlem af bådelauget.

 

Se kontaktinfo for bestyrelse

 

Aktivt medlem

Som aktive medlemmer kan optages beboere i Lolland kommune, herunder også fritidshusejere. Bestyrelsen kan i særlig tilfælde dispensere fra dette.

 

Kun aktive medlemmer kan stemme til generalforsamlingen og blive valgt til bestyrelsen.

 

Man skal være aktivt medlem for at kunne få tildelt en bådplads i havnen. Som aktivt medlem har man desuden mulighed for at bruge havnens faciliteter til en lavere takst.

 

Se takstblad for medlemsskab

 

Passivt medlem

Som passive medlemmer kan optages alle med interesse i Langø Bådelaugud en hensyntagen til bopælskriterier. Passive medlemmer kan få plads i diverse udvalg.

 

Se takstblad for medlemsskab

 

 

Langø Bådelaug

Formand: Michael Bo Andersen

Tillitsevej 22, 4983 Dannemare

Tlf. 20 11 54 42

lb.sekretariatet@gmail.com