Modtaget støtte

Modtaget støtte

 

Langø Bådelaug

 

Langø bådelaug modtager med mellemrum støtte til forskellige projekter.

 

 

Udvikling af nærområde Langø Havn 2016

 

I 2016 har Langø Bådelaug modtaget støtte til dette projekt:

 

Tilbygning af en terrasse med glasafskærning i forlængelse af bro 1

 

Opsætning af glasafskærmninger på eksisterende terrasser på bro 4

 

Indkøb af specialfremstillet kajakbro med vandstandsregulerende tilbygning til eksisterende bro.

 

Projektet er venligst støttet af

 

LAG Lolland Falster

 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL)

Et overblik over Langø Bådelaugs lystbådehavn - på denne dag er der ekstra mange sejlbåde i havnen, da der er arrangeret besøg af tyske sejlere.

Langø Bådelaug

Formand: Michael Bo Andersen

Tillitsevej 22, 4983 Dannemare

Tlf. 20 11 54 42

lb.sekretariatet@gmail.com