Generalforsamling 2018

Generalforsamling

 

På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer og udvalg, regnskab godkendes, medlemskontingent og taksterfastaættes. Der er altid et stort fremmøde og god debat om nye tiltag.

 

Se vedtægterne

Formandens berretning 2018

 

Velkommen til generalforsamling 2018

 

Som 1. punkt i formandens beretning plejer vi at mindes de afdøde, men for 2. år i træk har vi ikke haft nogle medlemmer som Har forladt os ad den vej.

 

Desværre mistede vi fra starten af sæsonen så vores havnefoged, så bestyrelsen blev hurtigt enige om at bruge kuvertbetalings, samt GoMarina i stedet. Dette var jeg dog ikke ret imponeret af da jeg forventede en del manglende betalinger, dette måtte jeg dog tage i mig igen som I senere vil se når regnskabet bliver fremlagt.

 

Der har dog været en enkelt vi lige måtte have fat i pga. manglende betaling, Da vedkommende mente man sagtens kunne ligge en uges tid og så betale et eller andet beløb som man selv mente var passende. Det ku man så ikke.

 

Et andet tiltag var at der blev vedtaget at der skulle målere til alle der skulle bruge strøm i bådene, dette medførte ikke alene en besparelse på ca. 4000kWh men også at de mange ledninger på broerne forsvandt. Så det syntes jeg faktisk at det var en succes og der er ikke nogen der kan pege fingre ad nogen, som der havde været igennem mange år.

 

Ja, så har vi jo også vores føljeton, der hedder Grøn ordning, som vi ansøgte om penge i april 2017 hvor vi ansøgte om en masse penge nærmere betegnet 778.000 til nye grill pladser og legeplads og nogle udendørs træningsapparater, men i kommunen og Grøn ordning rider man ikke samme dag som man sadler.

 

Som jeg kunne sige ved sidste generalforsamling at der var startet et samarbejde omkring pålidelighedssejlads kan jeg nu berette at der ikke længere er noget samarbejde omkring dette men man vil stadig gerne afholde pålidelighedssejlads men der mangler nogle til at stå for hele herligheden hvad arrangementet angår, fiskerne sørger stadig for alt omkring sejladsen. Så hvis der er nogle der kunne tænke sig at gå og rode lidt med det i løbet af sommeren, har Ole fra bylauget hele køreplanen og giver også gerne en masse information omkring dette.

 

Den 19. og 20. april afholdt vi som noget nyt arbejdsdag om aftenen i stedet for en dag i weekenden, dette var dog med moderat succes men tordenskjolds soldater mødte vanen tro op. Der blev klargjort til sæsonen med div. slanger, borde osv. der blev rykket noget rundt på nogle sten og det blev til en gangsti fra bro 4 og op til klubhuset med sten så man ikke slæber grus med ud på bådene - - - det viste sig dog at stenene var lige store nok at gå i og der samlede sig en masse vand i stedet, men der var ikke grus på skoene, de var bare våde i stedet.

 

23. april blev sæsonen skudt i gang for alvor da standeren røg til tops med sædvanen tro at der var kaffe og kage i klubhuset, hvor vi også sang Langø sangen da det stod ned i stænger og blæste en ½ pelikan.

 

16. maj blev der afholdt Sejlsikkert arrangement hvor Sejl sikkert instruktør Brian Bennetsen fra Gedser redningsstation var og fortælle om sikker færden ved og på vandet, redningsveste og andet redningsmateriel . samtidig udstillede Karen fra TP Marine div. redningsveste og sejler tøj. Til sidst var der så demonstration af nyeste Garmin udstyr, og om hvor svært det efterhånden er at undgå at få en fisk på krogen, for med alt det elektroniske udstyr kan man jo nærmest fire krogen direkte ned i gabet på fisken så alt er kræves er bare at fisken gider lukker munden, så er der bid.

 

21 maj. Hornfiskekonkurrence. Der var så åbenbart ikke rigtig nogen der havde været til demonstration af Garmin udstyr, eller også gjorde de i hvert fald ikke brug af det, for der var ikke overvældende mange hornfisk der blev fanget, faktisk kun ganske få. Så tog det jo heller ikke så lang tid at dele præmier ud.

 

3.og 4. juni Så var det igen tid til at tage over det åbne vand for at mødes i Spodsbjerg til årets fælles tur der sædvanen tro jo bød på diverse udfordringer som Majbritt og Jan havde kunne komme i tanke om. Derudover eller nærmere først og fremmest var der en masse hyggeligt samvær som jo er det primære formål med hele arrangementet, så endnu en gang kan jeg kun opfordre - kom endelig med til næste fællestur, man må meget gerne komme med for første gang, det er ikke et krav at man har været med før - bare kom.

 

23 juni. Sankt hans. det er ikke til at komme uden om. Aktivitetsudvalget havde arrangeret et dejligt måltid mad og båltalen blev holdt af Martin Egerup, og så var 2 halvleg af 2017 ligesom i gang men der var da stadig sommeren at se frem til. Denne dag får vi også besked fra kommunen at vi er blevet godkendt til at modtage tilskud fra Grøn ordning, dog ikke de knap 800.000kr. vi havde søgt om men kr. 207.000,- Der skal så laves et nyt revideret budget ændring af hele projektet, hvor træningsstativer fjernes helt og der reduceres i legepladsen, skal så sendes til kommunen som så godkender det og sender det til Energinet for ny gennemgang og godkendelse.

 

5 august var der planlagt fladfisk konkurrence men dette måtte dog udsættes pga. vejret så det blev ændret til 19 august hvor konkurrence så helt blev aflyst pga. vejret. og allerede her fornemmer man lidt hvordan den sommer var spændt af. For hvis man i 2016 havde sagt at sommeren kan vist ikke blive meget værre en dette så måtte man sande at det kunne den. Men en rigtig god ide med en sådan fladfiskekonkurrence, så må vi jo satse på at den bliver til noget i år.

 

3. september, fjorddage som det er sket de sidste mange år ja faktisk i 19 år og som man derudaf kan konkludere, er det så i år at fjordagene skal fejre deres 20års jubilæum. Der var det sædvanlige opløb til gudstjeneste og gratis sildespisning samt hyggelig musik i klubhuset hvor der blev serveret stegte ål, ribbensandwich og pandekager, af den allerbedste slags, og når man laver noget af det bedste, så medfører det som regel at alt bliver udsolgt, hvilket også var tilfældet. Endnu en gang SUPER arrangement i bådelauget.

 

21 oktober Arbejdsdag. her blev der så pakket væk for sæsonen 2017 hvor det nu kan konstateres at vejret det kunne blive ringere end i 2016. På denne dag blev der så lavet pladser til de længe omtalte autocampere, så vi er klar til sæsonen 2018 hvor vi så kan have 3 autocampere overnattende. samtidigt blev der gravet af for 3. gang ved gangstien til bro 4 for at lægge dræn i, for at undgå de våde sko, det er blevet meget bedre selvom det krævede lidt øvelse, eneste problem er at det ikke er til at cykle i men det er heller ikke meningen.

 

29 oktober, standerstrygning, der er jo ikke så meget at sige om det, ned med standeren, en sang fra Langø og ind til kaffe og kage. Sæson afsluttet.

 

31 okt. Grøn ordning ønsker mere fyldestgørende budget, efter noget skriveri kom vi frem til at de havde fået det, man havde bare ikke set efter i bunken af papirene.

Der er i efteråret blevet indhentet priser på materialer til bro 2 som står til en kraftig restaurering. Det ville være perfekt hvis bro 2 kunne laves magen til bro 1 men dette kræver at der kommer nogle frivillige til at Lave den. Jørgen og Jan som jo har bygget bro 1, vil gerne bistå med vejledning. Kommer der ikke frivillige til at restaurere den, vil den kun blive repareret. da det vil blive for omkostningsfuldt at have håndværkere på til at lave det.

 

2. december blev der afholdt julefrokost her i klubhuset med masser af julemad og fornøjeligt samvær af medlemmerne alt i alt en hyggelig aften.

 

14 december, Energinet ønsker uddybende beskrivelse af projektet, Amy får til opgave at skrive det samme som vi har skrevet en gang, bare på uforståeligt kantalisprog. Dette klarede Amy til UG skulle det senere vise sig.

 

31. december året afsluttes med nytårskur og lidt godt at spise mens vi får ønsket hinanden godt nytår.

 

Januar. De gamle borde og stole skiftes ud til nye og mere anvendelige runde borde og stablestole, hvilket bla. medfører at der ikke skal slæbes borde og bukke fra masteskuret så snart der er et arrangement i klubhuset. og har også givet et helt andet og hyggeligere udseende i klubhuset.

 

Til sidst med udgangen af februar kom der så besked fra kommunen vedrørende Grøn ordning, at vi var blevet bevilliget 204.906 kroner ex. moms, Dette projekt med helt nye Grillpladser der hvor de eksisterende er og en ny legeplade vil blive sat i gang i løbet af sommeren, hvis vi ellers får en sommer, ellers må vi jo gang alligevel.

 

Hermed afslutning på formandens beretning, med tak for den gamle sæson.

 

Klubhuset danner rammen om mange forskellige arrangementer hen over året - med generalforsamling i marts.

Langø Bådelaug

Formand: Michael Bo Andersen

Tillitsevej 22, 4983 Dannemare

Tlf. 20 11 54 42

lb.sekretariatet@gmail.com