Referat 2018
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af havnen. Her er det bro 4.

Langø Bådelaug

 

Langø Bådelaug står bag Langø Lystbådehavn, som er en privat havn.Havnen og klubhuset er blevet til ved medlemmernes frivillige indsats.

 

Se mere om medlemsskab

Referater fra bestyrelsesmøder 2018

 

Bestyrelsen afholder normalt bestyrelsesmøder den første mandag i hver måned.

 

Når referatet er godkendt af alle bestyrelsesmedlemmer, offentliggøres det her på hjemmesiden.

Du finder alle bestyrelsesmøder i 2018 nedenfor i datoordning.

 

 

Bestyrelsesmøde 11. januar

 

Afbud:Boye Zakariasen

 

Dagsorden:

 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

 

2: Nyt fra:

 

a:Formanden:

 

Intet

 

b:Sekretæren:

 

Fjorddagens forberedelser er i fuld gang, og da der er 20 års jubilæum i år, vil vi forsøge at finde på nogle flere og gerne nye tiltag. Alle opfordres til at komme med idéer til nye tiltag.

 

Drøftelse omkring pålidelighedssejladsen, dette tages op til generalforsamlingen.

 

c:Sekretariatet:

 

Intet

 

d:Kasseren:

 

2017 regnskabet er under udarbejdelse, der mangler ikke meget før det er færdigt.

 

e:Udvalg:

 

Aktivitetsudvalget oplyser, at der var 23 medlemmer til nytårskuren i klubhuset og det gik rigtig godt, der blev serveret en god gullasch suppe.

 

Der var forslag om at det kunne være hyggeligt at lave en ”før påske fest”, datoen kunne eksempelvis være den 14. april 2018. Dette forslag, idet det er vanskelig at samle medlemmer i december måned generelt, derfor denne ”før påske fest” som så skal erstatte arrangementer i december måned.

 

Der var forslag om standerhejsning d.22. april kl 15.00.

 

Aktivitetsudvalget laver et foreløbigt udkast med forslag til den kommende sæsons aktiviteter.

 

 

3:Nye borde og stole til klubhuset.

Der har tidligere være forslag til indkøb af nye borde og stole til klubhuset, da dem som er nu trænger til en udskiftning.

 

Det blev besluttet, at indkøbe passende antal runde borde med stole til klubhuset, herunder passende mængde ekstra stole.

 

 

4:Bro 2, hvor langt er vi.

 

Vi har fortsat ikke priser på reparation af bro 2, dette forsøges fremskaffet snarest. Jan vil fortsætte med at undersøge priser og vil finde ud af noget til næste bestyrelsesmøde.

 

Der er ingen beslutninger, men der var drøftelse af forskellige senarier, herunder hvorvidt hele broen skal udskiftes eller om det kun er en reparation af de højst nødvendige dele af broen. Yderligere gik drøftelsen på, hvorvidt vi ser os nødsaget til at anvende fagprofessionelle til opgaven, hvilket vil medføre en noget større anlægsudgift. - Eller om der vil være medlemmer i klubben, som evt. vil være villige til at håndtere opgaven!

 

Punktet drøftes videre på kommende bestyrelsesmøder.

 

 

5:Eventuelt

 

Vi har endnu ikke hørt yderligere fra projekt vedr. ”Grøn ordning/energinet”.

 

Der var forslag om at lave nogle klubaftner hvor klubbens medlemmer eksempelvis kan få genopfrisket navigation, mand over bor øvelser fra egen båd, førstehjælp m.m. Dette tages op på et senere tidspunkt.

 

 

Næste møde 8 marts kl 19.00.

 

Bestyrelsesmøde 8. februar

 

Afbud:Amy

 

Dagsorden:

 

1: Godkendelse af referat fra sidste møde.godkendt

 

2: Nyt fra:

 

a:Formanden:

Der er kommet mail fra Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi ang. Hvad man foretage sig, hvis der anløber et skib fra et ikke- Schengen Land.

Politiet har den operative opgave med udførelsen af grænsekontrollen på sø grænserne, herunder også i de danske lystbådehavne.

 

For at politiet kan leve op til sine forpligtigelser jf. Schengen Grænsekodeksen, er det af afgørende betydning, at der etableres/opretholdes et konstruktivt samarbejde med landets lystbådehavne, der så at sige er politiets øjne og ører i de mange lystbådehavne.

 

Politikredsene er pålagt en skærpet og intensiveret kontrol i de danske lystbådehavne, herunder især anløb af lystbåde direkte fra Non-Schengen-destinationer.

 

 

b:Sekretæren

 

 

c:Sekretariatet:

 

 

d:Kasseren:

 

 

e:Udvalg :

Der er lavet en aktivitetskalender.

Generalforsamlingen søndag 18 marts

Arbejdsdag lørdag 14 april kl 8

Stander hejsning lørdag 21 april kl. 15 men forårsfest om aftnen kl 18

Hornfiske konkurrence 6 maj kl 8

Fællestur til spodsbjerg, 30/6 - 1/7

Sankt hans lørdag 23 juni, mere herom senere

Fladfiske konkurrence 18 august kl 8

Fjorddage søndag 2 september

Standerstrygning 28 oktober kl 12 med frokost kl 13

Arbejdsdag 20 oktober

Nytårskur 31 december, mere herom senere

 

 

 

3:Generalforsamlingen

Der den 18 marts kl 10, og efter generalforsamlingen kl. ca. 12.00 vil der blive serveret lidt at spise for et lille beløb. Mere herom senere.

 

 

 

4:Takstblad

Der bliver ikke lave noget om på taksterne.

Men for autocamperpriserne bliver det 120,00 kr. for en plads, plus 10,00 kr. for strøm pr. døgn.

 

 

5:Pris bro 2

Der er kommet overslag på priser på bro 2 i træmartriale er fra XL og FOG trælasthandel på ca. 38.000,00 kr. plus moms.

Så vi arbejder videre på opgaven.

 

 

6: Eventuelt:

Der er kommet nye regler omkring betaling af Frihavns ordningen.

Man må ikke tage mere end 25,00 kr. pr. døgn, og selvfølgelig betaling for strømmen, hvor vi i dag tager 50,00 kr. pr. døgn inkl. strøm.

Så vi har besluttet at vi selvfølgelig går ned til 25,00 kr. plus 10,00 kr. i strøm pr. døgn.

 

 

Vi har fået nye borde og stole til klubhuset, runde borde med fine gode stole.

 

Der er kommet en forespørgsel på en som gerne vil have en bådplads, men også plads til 4 hyttefade. Det har vi sagt nej til, da vi ikke har noget med fiskeri at gøre.

 

 

 

Næste møde 15 marts kl 19

 

Langø Bådelaug

Formand: Michael Bo Andersen

Tillitsevej 22, 4983 Dannemare

Tlf. 20 11 54 42

lb.sekretariatet@gmail.com