Mastekran
Mastekranen see bag bed traveliften.

Mastekran


Bådelaugets medlemmer har mulighed for at benytte en meget velfungerende mastekran, som kan løfte op til 250 kg. Andre kan mod aftale få tilladelse til at bruge kranen.


Kontakt omkring brug af mastekranMastekran


Bådelaugets medlemmer kan gratis bruge mastekranen til håndtering af master og motorer.

Ikke-medlemmer kan efter aftale med havnefogeden få adgang til at bruge mastekranen.


Mastekranen kan løfte op til 250 kg. Der er i efteråret 2014 opsat ny. På grund af ledningsbrud skal der pt. hentes strøm til drift af mastekranen fra elstik på bro 4. Kabeltromle kan hentes i masteskuret. Det er vigtigt, at krogen ikke køres helt i top efter brug!


Der findes også en lille ældre manuel kran, som kan bruges til mindre master.


Al brug af mastekranen er på eget ansvar, og båden skal være ansvarsforsikret.Langø Bådelaug

Formand:  Michael Bo Andersen

Tillitsevej 22, 4983 Dannemare

Tlf. 20 11 54 42

baadelauget@outlook.dk