Broer og bådpladser


Broer og bådpladser


Havnen er anlagt med 4 bådebroer og der er plads til ca. 90 både. Havnen er for få år siden oprensett til 2,4  m dybde.


Se priser for bådpladser og indskud


Broer og bådpladser


Langø Lystbådehavn er anlagt med 4 broer, hvor der er plads til ca. 90 både af varierende størrelse. Desuden er nogle friholdt et antal pladser yderst på bro 4 til gæstesejlere. På de største pladserer der plads til både på 35 fod og godt 4 m bredde. Gæstesejlerne kan være op til 40 fod, da de kan fortøje langs den nye bro yderst på bro 4.


Adgang til bro 1, 2 og 3 sker fra Fiskerihavnens vestre mole.


Der er strøm på alle broer og vand på bro 1, 2 og 4.


Havnen er for få år siden oprenset til en dybde på 2,4 m.


Hvis man ønsker at få en bådeplads i Langø Lystbådehavn, skal man være aktivt medlem af Langø Bådelaug og betale det fastsatte indskud. Det er muligt at få bådplads til to både med et indskud, men båd nr. 2 kan kun placeres ved bro 2 eller 3.


Det er bestyrelsen og havnefogeden, der anviser bådepladser. Er der ikke ledige pladser, kan man blive optaget på venteliste.


Se kontaktinfo til bestyrelse og havnefoged


Bro 2
Bro 4

Langø Bådelaug

Formand:  Michael Bo Andersen

Tillitsevej 22, 4983 Dannemare

Tlf. 20 11 54 42

baadelauget@outlook.dk